U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Mediation in letselschadezaken

Het grootste deel van de letselschadezaken verloopt in goed overleg tussen de verzekeraar en de belangenbehartiger. Een enkele keer komt het voor dat er een conflict ontstaat, waardoor de onderhandeling over de schadevergoeding kan vastlopen. Vroeger was de enige mogelijkheid de gang naar de rechter. Tegenwoordig is dat door alternatieve geschillenbeslechting, bijvoorbeeld in de vorm van mediation, niet meer het enige middel.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. In tegenstelling tot de formele procedure bij de rechter heeft mediation een veel informeler karakter. Partijen kiezen er vrijwillig voor om een onafhankelijke derde persoon te laten bemiddelen, de mediator. De mediator neemt geen standpunt in en neemt geen beslissingen, maar laat het gesprek over aan de partijen waarbij de mediator hen begeleidt.

De twee belangrijkste uitgangspunten bij mediation zijn vertrouwelijkheid/geheimhouding en vrijwilligheid. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken valt onder de geheimhoudingsplicht, en mediation werkt niet als een van de partijen niet uit vrijwilligheid aan de gesprekken deelneemt.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een voordeel van mediation is dat het een sneller verloop kent dan de formele procedure bij de rechter. Ook is het soms minder kostbaar. Een ander voordeel dat genoemd wordt is de mogelijkheid om tot creatieve oplossingen te komen.

In tegenstelling tot de procedure bij de rechter kan mediation voor een win-winsituatie zorgen. Ten slotte is er een actieve rol voor de partijen weggelegd, wat velen ook als voordeel van mediation zien.

Vaststellingsovereenkomst

Indien men het tijdens de mediation eens wordt over een bepaalde uitkomst kan dit in een overeenkomst worden vastgelegd. Dit wordt een vaststellingsovereenkomst genoemd. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over een te betalen schadevergoedingsbedrag, waartoe een van de partijen zich tegenover de andere partij verplicht.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over mediation? Neem gerust contact op met Utrecht Letselschade Advies. Dankzij onze uitgebreide expertise kunnen we u snel en kundig te woord staan.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op