U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Tuchtcollege en tuchtrecht, wat kunt u ermee?

Het medisch tuchtcollege is een vorm van tuchtrecht dat als doel heeft het bewaken van de kwaliteit van beroepsgroepen in de gezondheidszorg. De beroepen die onder dit tuchtrecht vallen zijn: fysiotherapeuten, apothekers, artsen, tandartsen, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
Er bestaan in Nederland vijf regionale tuchtcolleges in: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle. Het tuchtcollege bestaat zowel uit juristen als medici.

Wie kan er klagen bij het tuchtcollege?

Er zijn meerdere partijen die kunnen klagen bij het tuchtcollege. Dit kan zijn de patiënt, diens naaste of nabestaanden. Verder kan degene die de aangeklaagde een opdracht heeft verstrekt een klacht indienen, degene bij wie de aangeklaagde werkt of is ingeschreven en tot slotte de inspecteur voor de volksgezondheid.

Waarover kan men klagen bij het tuchtcollege?

Kenmerkend aan het tuchtrecht is dat het niet ziet op genoegdoening of schadevergoeding voor de patiënt. Er wordt alleen gekeken en beoordeeld of het handelen van iemand van de beroepsgroep voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen. Er kan geklaagd worden over een tweetal normen:

  • De eerste norm is het zorgvuldig handelen van de specialist ten opzichte van de patiënt of zijn naasten. Dit ziet onder andere op seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, chirurgische fouten of het voorschrijven van verkeerde medicijnen.
  • De tweede norm is het handelen in het algemeen belang van de gezondheidszorg. Hierbij valt te denken aan het onjuist optreden in de media wat tot onrust kan leiden, of het onjuist declareren van rekeningen bij een ziektekostenverzekeraar.

De procedure na het indienen van de klacht

Nadat een partij een klacht heeft ingediend, zal het tuchtcollege in het vooronderzoek beoordelen of deze klacht gegrond of ongegrond is. 85% procent van de ingediende klachten wordt ongegrond verklaard. Hierdoor kan het idee ontstaan dat het tuchtcollege de medici een hand boven het hoofd houdt. Het standpunt van het Kabinet is dan ook van mening dat er meer openheid en transparantie moet komen in de Nederlandse tuchtrechtspraak.

De procedure duurt minstens een half jaar en meestal zelfs langer. De procedure is gratis. Eventuele bijkomende kosten komt voor de rekening van degene die de klacht heeft ingediend.

Meer informatie over tuchtcollege en tuchtrecht?

Wilt u meer weten over tuchtrecht of tuchtcollege? Neem gerust contact op zodat wij u kunnen informeren in een vrijblijvend gesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op