U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen heeft vaak levenslange gevolgen. Jaarlijks lopen ruim 19.000 kinderen en jongeren hersenletsel op, bijvoorbeeld door een verkeersongeval.

Het gebeurt helaas regelmatig dat hersenletsel niet wordt vastgesteld omdat het ongelukje in de speeltuin, in de gymzaal of met de fiets schijnbaar goed afliep en het kind niet naar de huisarts of spoedeisende hulp is gegaan. De problemen in het functioneren op lichamelijk, psychosociaal en cognitief vlak worden dan niet in verband gebracht met de echte oorzaak.

Na een ernstig ongeval worden klachten sneller in verband gebracht met NAH. Wanneer hersenletsel bij een kind wordt geconstateerd heeft dit vaak grote impact op het hele gezin. Niet alleen het kind, maar het hele gezin en omgeving wordt getroffen en daarbij zal hulp geboden moeten worden.

De zichtbare en onzichtbare gevolgen van het hersenletsel maken dat hersenletsel bij kinderen tot een kettingreactie van problemen kan leiden waar goede diagnostiek én hulp noodzakelijk is. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van kinderen met NAH en weten dat er vaak op allerlei fronten extra zorg nodig is.

Gespecialiseerde hulp

Voor het kind in kwestie en de ouders is het van groot belang dat zij de juiste hulp ontvangen, waarbij de hulpverlener gespecialiseerd is in NAH. Er zijn goede gespecialiseerde praktijken, soms samenwerkend met neurologen, neuropsychologen en orthopedagogen. Daar kunnen de kinderen en de ouders worden opgevangen en inzicht krijgen in de beperkingen, de mogelijkheden en de omgang met de klachten.

Vraagstukken rondom NAH zijn meervoudig en complex. Het letsel kan beperkingen veroorzaken met betrekking tot mobiliteit, huisvesting, onderwijs, arbeid en de algemene dagelijkse levens-verrichtingen (ADL). Met name participatieproblemen thuis en op school blijven vaak onderbelicht.

Derde partij

Binnen letselschadezaken waarin sprake is van kinderen met NAH wordt regelmatig door de advocaat een derde partij ingeschakeld. Deze partij helpt de ouders bij het zoeken naar oplossingen voor de dagelijkse problemen waar zij tegenaan lopen.

Het inschakelen van een zorgorganisatie of het aanstellen van een casemanager kan in een letselschadezaak een zeer nuttige aanvulling zijn. Vooral in het geval van kinderen, waarbij veel actoren betrokken zijn, kan een casemanager voor de ouders en de betrokken partijen een specifieke rol als ‘spin in het web’ vervullen. Een multidisciplinaire aanpak biedt dan vaak de meeste soelaas.

In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld een inventarisatie kan worden gemaakt van de zorgbehoefte. Indien het nodig is, kan het traject worden begeleid van indicatiestelling bij de gemeente voor een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN) en kan de zorg worden gerealiseerd.

Ook voor wat betreft onderwijs en mobiliteit kan het nodig zijn om voorzieningen aan te vragen voor het kind en de ouders. In sommige gevallen is aangepaste huisvesting aan de orde of een aangepaste vakantie.

Letselschade advocaat

Wij helpen u graag deskundige hulp te zoeken en u in dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies voor een vrijblijvende kennismaking.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op