U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Proportionele aansprakelijkheid bij letselschade

Voor 2006 kende de rechtspraak met betrekking tot artikel 7:658 BW een alles-of-niets systeem: ofwel de werkgever is aansprakelijk voor de volledige schade van de werknemer, ofwel deze aansprakelijkheid vervalt geheel indien de werkgever zijn verplichtingen is nagekomen of als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Met een belangrijke uitspraak heeft de proportionele aansprakelijkheid zijn intrede gedaan (HR 31 maart 2006, RvdW 2006, 328 (Nefalit/Karamus).

Proportionele aansprakelijkheid: Nefalit/Karasmus

Deze zaak betrof werkgeversaansprakelijkheid voor longkanker die zou zijn ontstaan als gevolg van blootstelling aan asbest tijdens de werkzaamheden. Het probleem was dat de werknemer ook altijd stevig rookte, zodat mogelijk was dat de longkanker was ontstaan door een aan zichzelf toerekenbare oorzaak (‘eigen schuld’). Het causaal verband stond niet vast, niet ten aanzien van de asbestblootstelling, noch ten aanzien van het roken.

De Hoge Raad oordeelde dat

‘de rechter in dergelijk geval de werkgever tot vergoeding van de gehele schade mag veroordelen, met vermindering van de vergoedingsplicht van de werkgever in evenredigheid met de, op een gemotiveerde schatting berustende, mate waarin de aan de werknemer toe te rekenen omstandigheden tot diens schade hebben bijgedragen’.

De Hoge Raad is wel behoedzaam, nu de wet naar de letter geen ruimte biedt voor een tussenoplossing ingeval het causaal verband niet is komen vast te staan.

Meerdere oorzaken van letselschade

Ook in het geval er meerdere oorzaken aan een ongeval of beroepsziekte hebben bijgedragen, kan er een aansprakelijke partij worden aangewezen. Beoordeeld zal moeten worden in welke mate de verschillende oorzaken aan het ongeval hebben bijgedragen.

Meer informatie over proportionele aansprakelijkheid?

Heeft u vragen over de proportionele aansprakelijkheid? Neem gerust contact op een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op