U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Recht op vrije advocaatkeuze in administratieve procedures nader uitgelegd

Op 17 februari 2015 schreven wij over het recht op vrije advocaatkeuze voor personen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten.

Wanneer er sprake is van een gerechtelijke of een administratieve procedure en je hebt een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan mag je zelf een advocaat kiezen om je te laten bijstaan in die procedure. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de advocaatkosten.

Het recht op vrije advocaatkeuze vloeit voort uit de Europese Richtlijn 87/344/EEG.

Vrije advocaatkeuze in administratieve procedure

Van een gerechtelijk procedure is sprake wanneer een zaak ter beoordeling aan een rechter wordt voorgelegd. Dat is helder. Maar wat onder een administratieve procedure wordt verstaan is minder duidelijk.

Prejudiciële vragen

In twee zaken waarin niet duidelijk was of sprake is van een administratieve procedure – en er dus recht zou zijn op vrije advocaatkeuze vanuit de rechtsbijstandsverzekeraar – zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie EU heeft op 7 april 2016 in beide zaken uitspraak gedaan.

  • In de eerste zaak werd de vraag voorgelegd of een ontslagprocedure bij het UWV aangemerkt dient te worden als een administratieve procedure. Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vraag bevestigend: het recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor de ontslagprocedure bij het UWV.
  • In een andere zaak werd de vraag gesteld of een bezwaar dat ingesteld is tegen een AWBZ-incidatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan te merken is als een administratieve procedure. De rechtsbijstandsverzekeraar stelde dat deze bezwaarprocedure geen administratieve procedure is zoals in de richtlijn bedoeld.

Het Hof van Justitie EU overweegt dat ook de bezwaarprocedure tegen een indicatiebesluit van het CIZ geldt als een administratieve procedure, waarvoor recht op vrije advocaatkeuze bestaat.

Immers, de rechtszoekende heeft ook behoefte aan rechtsbescherming in een procedure die nodig is om uiteindelijk beroep in te kunnen stellen bij de bestuursrechter.

Conclusie

Uit deze uitspraken volgt dat zowel in de ontslagprocedure bij het UWV als ook in bezwaarprocedures in het bestuursrecht, er op basis van de rechtsbijstandsverzekering recht is op vrije advocaatkeuze.

Meer weten over vrije advocaatkeuze? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.

ECLI:EU:C:2016:216, ECLI:EU:C:2016:218


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op