U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden

Op 7 november heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan: mensen met een rechtsbijstandsverzekering hebben vrije advocaatkeuze bij een juridisch geschil.

Het ging in deze zaak om een verzekerde die zijn voormalige werkgever wenste aan te spreken voor schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Hoewel bijstand van een advocaat hier niet verplicht was, wilde de verzekerde dat de rechtsbijstandsverzekeraar (hier: Das) hem een zelf uitgekozen advocaat vergoedde om zijn ontslag aan te vechten. De verzekeraar bood slechts een eigen jurist aan en wees het verzoek van de verzekerde af.

Veelvoorkomende polisvoorwaarden

Das regelt in haar voorwaarden dat zij in beginsel zelf rechtshulp verleent, tenzij zij zelf vindt dat de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Ook bij Achmea staat dit in de voorwaarden. SRK en Arag laten wel de vrije keuze als een advocaat verplicht is.

Geen van de grote verzekeraars staat het toe om zelf een advocaat te kiezen als het gaat om een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is. De verzekeraars laten de meeste geschillen behandelen door eigen medewerkers, die geen advocaat zijn, om de kosten en premies laag te houden.

Bescherming van de belangen van verzekerden staat voorop

Kort gezegd ging het in de uitspraak over de vraag of een rechtsbijstandverzekeraar de vrije advocaatkeus mag beperken.

Het Hof zegt dat een beperking niet is toegestaan: de Europese richtlijn over rechtsbijstandverzekeringen verzet zich hiertegen omdat de bedoeling van deze richtlijn is de belangen van de verzekerden ruim te beschermen.

Wel mogen rechtsbijstandsverzekeraars soms de vergoedingen voor externe rechtsbijstand beperken en hogere premies bedingen, zolang de verzekerde maar een vrije advocaatkeuze heeft.

Ook vrije advocaatkeuze als bijstand van advocaat niet verplicht is

Ten tweede vroeg de Hoge Raad of het nog verschil maakt of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure bijstand van een advocaat wel of niet verplicht is.

Volgens het Hof maakt dit geen verschil: ook wanneer rechtsbijstand in de procedure niet verplicht is, heeft de verzekerde een vrije advocaatkeuze.

Vrije advocaatkeuze

Rechtbijstandverzekerden mogen dus zelf een advocaat kiezen op kosten van de verzekeraar. Ook in de gevallen dat de verzekeraar van mening is dat de zaak moet worden uitbesteed en wanneer  bijstand van een advocaat niet verplicht is.

Rechtsbijstandverzekeraar verwijzen in overleg met verzekerden regelmatig zaken door naar Utrecht Letselschade Advies.

Wij voeren namens de verzekeraar een second opinion uit, of nemen de inhoudelijke zaak in behandeling. Op kosten van de verzekeraar kunnen wij verzekerden bijvoorbeeld bijstaan in een gerechtelijke procedure (een deelgeschilprocedure, getuigenverhoor, deskundigenbericht of bodemprocedure).

Ook in gevallen waarin er geen procedure wordt gevoerd, kan Utrecht Letselschade Advies wat voor u betekenen.

Mocht u vragen hebben over onze werkwijze, neem dan gerust contact op.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op