U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Rechter wijst schadeclaim af nadat verzekeraars fraude vermoeden

Op 16 december 2015 vond er ter hoogte van Harderwijk een botsing plaats tussen een bestelbus en een Mercedes personenwagen. Volgens de bestuurder van de Mercedes moest hij plotseling remmen vanwege een overstekend dier. Daardoor reed de bestelbus hem van achteren aan. Als gevolg van het ongeval liep de bestuurder van de Mercedes schade op. Hij eist daarom een schadevergoeding.

Verzekeraars

De eiser had de auto casco verzekerd bij Allianz. De verweerder had de bestelbus gehuurd bij Bo-rent-a-car B.V. Voor deze auto was een WAM-verzekering afgesloten bij Aegon.

Kabelboom doorgeknipt

Aegon heeft het onderzoeksbureau Dekra Automotive B.V. ingeschakeld. Zij hebben een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat bij de Mercedes de kabelboom van het motormanagementsysteem was doorgeknipt, waardoor het niet meer uitgelezen kon worden. De brandweer verklaart dat zij deze kabel niet hebben doorgeknipt. Noemenswaardig is dat de eiser van oorsprong autotechnicus is.

Vermoeden van fraude

De eiser heeft allereerst de schade gemeld bij Allianz. Allianz heeft de schade niet in behandeling genomen en heeft de gegevens van eiser opgenomen in haar Intern Verwijzing Register (IVR). Na deze afwijzing heeft de eiser Aegon op 7 april 2016 aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het ongeval. De aansprakelijkheid is door Aegon op 6 juni 2016 erkend. De eiser ontvangt een voorschot op de schadevergoeding van € 5.000.

De gehele schadevergoeding wordt echter niet uitgekeerd omdat de verzekeraars inmiddels denken dat er sprake is van fraude.

Vordering

De eiser vordert in een kortgedingprocedure om:

  • Allianz of Aegon te veroordelen de cascoschade ter hoogte van € 22.500,00 te vergoeden; en
  • zijn persoonsgegevens en de claimgegevens binnen drie dagen te verwijderen (en verwijderd te houden) uit het IVR.

Vonnis

De rechter wijst de vordering van de eiser af. Hij onderschrijft het verweer van Allianz en Aegon dat de gebeurtenissen buitengewoon opmerkelijk zijn en ongerijmdheden bevatten. Er is een aantal punten waarvan niet duidelijk is of deze stroken met de werkelijke gebeurtenissen:

  • De eiser heeft verklaard dat hij ongeveer 80 kilometer per uur reed en dat hij opeens genoodzaakt was om te remmen wegens een overstekend dier. Daardoor botste de bestelbus op hem. Er zijn echter geen remsporen aangetroffen.
  • Het is zeer opmerkelijk dat de bestuurder van de Mercedes en de bestuurder van de bestelbus bij elkaar om de hoek wonen in Lelystad en dat het ongeval plaatsvond op de N302 ter hoogte van Harderwijk.
  • De bestuurder van het bestelbusje gaf aan dat hij op weg was naar Tilburg om zijn zoon te helpen met verhuizen. De aanrijding vond om 22.30 uur plaats. Dat is geen voor de hand liggend tijdstip om te verhuizen.
  • Allianz en Aegon geven aan dat de kortste route naar Tilburg 135 km is. De bestuurder van de bestelbus reed met een omweg naar Tilburg, de route was 191 km.
  • Na het ongeluk bleek de kabelboom van het motormanagementsysteem te zijn doorgesneden. Hierdoor kon het motormanagement-systeem niet meer worden uitgelezen. Er kon dus geen nadere informatie over de toedracht van het ongeval en de snelheid van het voertuig verkregen worden. De brandweer die ter plaatse was, geeft aan deze kabel niet doorgesneden te hebben.
  • Tenslotte leken de foto’s die eiser van de Mercedes had doorgestuurd om aan te tonen dat hij de auto zonder schade had gekocht, niet overeen te komen met de betreffende Mercedes.

De rechter wijst de vordering van de eiser daarom af. De eiser moet bovendien de proceskosten van Allianz en Aegon betalen.

Letselschade advocaat

Meer informatie over letselschade en aansprakelijkheid na een verkeersongeval? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Rechtbank Rotterdam, 28 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7421

 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op