U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

De rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering kan een verzekerde tegen betaling van een jaarlijkse premie aanspraak maken op rechtshulp.

Wanneer de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering te maken krijgt met een juridisch geschil of conflict kan hij de verzekeraar benaderen.

De rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om de kosten te voldoen van de rechtshulpverlening.

Vrije advocaatkeuze

De rechtsbijstandverzekering waarborgt de vrije advocaatkeuze voor de verzekerden in twee situaties. De verzekerden komt het recht op vrije advocaatkeuze toe indien er zich een geschil voordoet of wanneer er sprake is van een procesmonopolie.

Gerechtelijk en buitengerechtelijk traject

Richtlijn 87/334 EEG maakt inzake het recht op vrije advocaatkeuze een duidelijk onderscheid tussen het gerechtelijk en het buitengerechtelijk traject. Het onderscheid in beide trajecten is niet vanzelfsprekend.

In Duitsland is het bijvoorbeeld zo dat het alleen aan advocaten toegestaan is om zich als hoofdactiviteit bezig te houden met juridische dienstverlening, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Dit heeft consequenties voor de Duitse rechtsbijstandverzekering. Die verzekeringen kunnen niet door interne medewerkers/juristen worden uitgevoerd.

Wet Deelgeschillen

Men kan zich de vraag stellen of in het geval van letselschadezaken het strikte onderscheid tussen het gerechtelijk en buitengerechtelijke traject nog wel voor de hand ligt. Zwaardere zaken omtrent letselschade lopen over het algemeen een behoorlijk aantal jaren en binnen een lange periode kan het best een keer tot een deelgeschil komen.

Het belang van de verzekerde lijkt er niet mee gediend dat deze door een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar wordt bijgestaan indien het gaat om een buitengerechtelijke procedure, maar voor een gerechtelijke procedure naar een advocaat moet overstappen. De verzekerde zou dan na afloop van de procedure bij de advocaat weer terug/over moeten stappen naar de interne schadebehandelaar van de verzekeraar.

Meer informatie over de rechtsbijstandverzekering?

Neem voor meer informatie over de rechtsbijstandverzekering gerust contact op en laat u adviseren door een van onze ervaren advocaten. Bel 030-233 51 50 of vul ons contactformulier in.

 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op