U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schade van jeugdigen: Toestemming van de kantonrechter

Wanneer een minderjarige ernstig letsel oploopt, dient voor de beoordeling van de schade aansluiting te worden gezocht bij de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek geldt als algemeen uitgangspunt bij schadevergoedingsrecht: vergoeding van de volledige schade.

Concreet berekenen schade van jeugdigen

Schade van jeugdigen dient, net als bij een volwassene, concreet berekend te worden. In geval van een minderjarige is het lastig vast te stellen wat diens concrete schade zal worden. Het verleden biedt immers weinig houvast om een inschatting te maken van de toekomstige situatie van het kind. Wat zou de minderjarige voor studie of werk zijn gaan doen?

Handelingsonbekwaam

Een minderjarige is slechts ten aanzien van bepaalde rechtshandelingen en met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger handelingsbekwaam. Voor het aangaan van bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst is er dus een wettelijke vertegenwoordiger nodig. De wettelijke vertegenwoordigers zijn degene die het gezag over het kind uitoefenen. Dit zullen veelal de ouders zijn. Het kan echter ook gaan om een voogd.

Vaststellingsovereenkomst

De ouders hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek toestemming van de kantonrechter nodig om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Dit geldt eveneens voor het starten van een gerechtelijke procedure of instellen van beroep tegen een uitspraak.

De kantonrechter zal eerst beoordelen of de belangen van het kind niet onevenredig worden geschaad. Indien de kantonrechter twijfelt, kan deze een deskundige inschakelen. Pas daarna zal de rechter toestemming verlenen voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst.

BEM-clausule

Wat zeer veel voorkomt is de BEM-clausule als voorwaarde voor toestemming van de kantonrechter. BEM staat voor Beheer Eigen vermogen Minderjarigen. Dit houdt in dat er alleen over de gelden van die rekening kan worden beschikt na toestemming van de kantonrechter. De kantonrechter zal oordelen dat de schadevergoeding door de verzekeraar moet worden gestort op een bankrekening met een BEM-clausule.

Meer informatie over schade van jeugdigen?

Wilt u meer weten over schade van jeugdigen? Neem gerust contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op