U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Toename arbeidsongevallen in de bouw

Op 6 juli 2016 bracht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwsbericht naar buiten waaruit blijkt dat er ten opzichte van 2015 een toename is in het aantal ernstige ongevallen in de bouw.

Harde cijfers

In het eerste half jaar van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen. Het aantal dodelijke ongevallen is met 56% toegenomen. Tevens zijn er door de Inspectie SZW meer klachten en signalen onderzocht.

De toename van het aantal ernstige ongevallen kan te maken hebben met het feit dat er weer een toename van werk is sinds de crisis. Meer werk betekent ook meer ongevallen op het werk.

De meeste ongevallen gebeuren in de algemene en de utiliteitsbouw. Ook binnen de sectoren grondverzet, elektronische bouwinstallatie, sloopwerk, loodgieters en schilderen komen veel ongevallen voor. De bouw behoort daarmee tot de top drie van gevaarlijkste bedrijfstakken.

Oorzaken

De meeste ongevallen gebeuren door vallen (van grote hoogte) of struikelen. Ook veel ongevallen gebeuren doordat mensen door voorwerpen geraakt worden of ongevallen waar een machine of gereedschap bij betrokken is.

Uit de onderzoeken die de Inspectie uitvoerde blijkt dat er vaak onvoldoende toezicht op het naleven van veiligheidsinstructies wordt gehouden.

Overige factoren

Overige factoren die van invloed zijn op de toename van het aantal ongevallen in de bouw zijn de toename van het aantal ZZP-ers in de bouw en toename van het aantal werknemers die een verschillende taal spreken. Hierdoor kan het voorkomen dat onduidelijk is wie de leiding heeft op een bouwplaats en wie verantwoordelijk is voor de veiligheid, en kunnen in de communicatie misverstanden ontstaan.

Juridische hulp bij een arbeidsongeval

Bent u betrokken geweest bij een arbeidsongeval in de bouw en heeft u als gevolg daarvan letsel opgelopen, neem dan contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op