U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Goed hulpverlenerschap en medische aansprakelijkheid

Volgens artikel 7:453 BW moet een hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht nemen. De algemene definitie van goed hulpverlenerschap is:
“hij [de hulpverlener] moet die zorg betrachten die van een redelijk bekwame vakgenoot onder vergelijkbare omstandigheden mag worden verwacht.”
Hieruit blijkt dat de hulpverlener moet handelen in overeenstemming met de professionele standaard. Daarbij is vooral van belang wat binnen de beroepsgroep gebruikelijk is. De stand van de wetenschap is maar beperkt van belang.

Inspanningsverplichting hulpverlener

De behandelingsovereenkomst tussen de hulpverlener en de patiënt brengt in de meeste gevallen een inspanningsverplichting met zich mee. Het menselijk lichaam is complex en iedere patiënt reageert verschillend op een behandeling. De hulpverlener moet zich inspannen om zo goed mogelijke zorg te verlenen aan de individuele patiënt.

Hulpverlener aansprakelijk stellen

De eisende partij heeft de mogelijkheid de afzonderlijke artsen aan te spreken, maar hij doet er verstandiger aan om een instantie aansprakelijk te stellen op grond van de centrale aansprakelijkheid. Hierbij moet de eisende partij (volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv) bewijzen dat de hulpverlener geen goed hulpverlenerschap in acht heeft genomen en dus onzorgvuldig heeft gehandeld. Het advies van een medisch adviseur, of een medische expertise door een deskundige, is onontbeerlijk bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. Daartoe kan de belangenbehartiger het medisch dossier bij de hulpverleners opvragen door middel van een getekende medische machtiging (artikel 7:457 lid 1 BW). Artikel 7:456 BW verplicht de betrokken instanties het medisch dossier te verstrekken.

Inschakelen deskundigen

Naast de inschakeling van een partijdeskundige, of een deskundige buiten rechte, bestaan twee mogelijkheden:
  • het benoemen van een deskundige middels een voorlopig deskundigenbericht, en
  • het benoemen van een deskundige middels een deskundigenbericht dat in het kader van een procedure gelast is door de rechter.
Het voorlopig deskundigenbericht is voor partijen niet bindend.

Meer informatie?

Utrecht Letselschade Advies heeft ruime ervaring met complexe medische zaken. Indien u vragen heeft over de rechtsbijstand met betrekking tot deze zaken, kunt u vrijblijvend contact opnemen. Een ervaren advocaat van Utrecht Letselschade Advies staat u graag te woord.

Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op