U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Twee ton smartengeldvergoeding na medische fout

Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECL:NL:RBROT:2017:2139

Onlangs heeft de rechter een smartengeldvergoeding van twee ton toegekend na een medische fout.

Medische fout

Op 10 augustus 2007 is er bij een vrouw een CT-scan gemaakt waarbij met toeval een RIP (Ruimte Innemend Proces) aan de rechternier is ontdekt. Dit is een hoeveelheid abnormaal weefsel en/of vocht.

Na deze ontdekking is mevrouw onder behandeling gekomen bij een uroloog van het Weel-Bethesda Ziekenhuis. De uroloog heeft een afwachtend beleid gevoerd waarbij er eenmaal per jaar een CT-scan werd gemaakt van haar rechternier. Op de CT-scan van 2 juli 2008 was een groei te zien van het afwijkend weefsel op de rechternier. Op 23 februari 2010 heeft de uroloog mevrouw ontslagen uit de behandeling.

In mei 2013 heeft de vrouw zich met ernstige pijnklachten in haar rechterflank tot de huisarts gewend. Mevrouw werd doorverwezen naar het ziekenhuis alwaar door de opvolger van de uroloog werd vastgesteld dat er sprake was van een tumor in de nier met uitzaaiingen. Mevrouw was ongeneeslijk ziek en alleen palliatieve behandeling was nog mogelijk.

Op 4 augustus 2014 is de toen vijftigjarige vrouw aan de gevolgen van kanker overleden.

De vijf kinderen van de vrouw hebben het ziekenhuis aansprakelijk gesteld vanwege een verwijtbaar delay (vertraging) in het stellen van de juiste diagnose vanaf 2 juli 2008 (het moment dat op de CT-scan een groei te zien was van de afwijking).

Medirisk, de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, heeft namens het ziekenhuis aansprakelijkheid erkend.

Gevolgen van de medische fout

Door het verwijtbaar delay is de overlevingskans van de vrouw van 92% in juli 2008 gedaald naar 13% in juni 2013.

In de periode nadat de vrouw in 2013 op de hoogte werd gesteld van de diagnose, ging haar gezondheid ernstig achteruit. Lichamelijke beperkingen, vermoeidheidsklachten, vochtophoping, bewegingsbeperking, sociaal isolement en ernstige psychische klachten met angst voor de dood.

Smartengeld

Medirisk heeft aan de vrouw respectievelijk aan haar kinderen een bedrag van € 102.500,00 aan smartengeld voldaan.

De nabestaanden van de vrouw starten een deelgeschilprocedure om vastgesteld te krijgen dat er aanspraak op een vergoeding van wel € 500.000 zou zijn.

De beschikking

De rechtbank overweegt dat de vertraging in het stellen van de diagnose en het starten van de juiste behandeling van vijf jaar ervoor heeft gezorgd dat de (aanvankelijk) reële kans om te overleven, verloren is gegaan.

De verwijtbare vertraging heeft ertoe geleid dat de vrouw een lijdensweg heeft gehad van dertien maanden waarin de vrouw ernstige psychische klachten had, veel pijn en angst had, een vermindering van haar waardigheid, zorgen om haar kinderen en verdriet om het afscheid dat zij van haar kinderen moest nemen.

De rechter heeft tevens in aanmerking genomen dat het verwijtbaar medisch handelen het rechtsgevoel ernstig heeft geschokt en dat het lijden met een dergelijk geschokt rechtsgevoel in het algemeen erger is dan wanneer er sprake is van een ongeval waarvan niemand een verwijt te maken valt.

Op grond van bovenstaande heeft de rechtbank een vergoeding van € 200.000,00 (exclusief wettelijke rente) als redelijk geacht.

Letselschadeadvocaat

Meer weten over smartengeld na een medische fout? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op