U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Hoogste vergoeding smartengeld: arts vergeet patiënte te vertellen dat ze kanker heeft

Het UMC Utrecht betaalt ruim 350.000 euro schadevergoeding aan een slachtoffer van een medische fout, meldt het NRC. Het gaat om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is uitgekeerd in een letselschadezaak.

Routine-ingreep

Het betreft de zaak van een 55-jarige vrouw. In 2011 gaat de vrouw naar het UMC voor een routine-ingreep. Voor de ingreep is de vrouw onder narcose gebracht. Tijdens de operatie heeft de behandelend chirurg wat weefsel verwijderd uit de baarmoederhals van betrokkene. De arts heeft de patiënte hiervan niet op de hoogte gebracht.

Kwaadaardig weefsel

De uitslag was funest: het weefsel bleek kwaadaardig. De uitslag werd echter door de arts over het hoofd gezien. Hij deed geen navraag en hield er geen rekening mee dat hij geen sein vanuit het laboratorium zou krijgen.

Omdat de vrouw niet wist dat het weefsel was verwijderd, kon ook zij hiernaar geen navraag doen. De uitslag bleef dus onbekend, totdat 2 jaar later de uitslag bij toeval boven water kwam.

De patiënte werd alsnog behandeld voor baarmoederhalskanker maar helaas is inmiddels gebleken dat de kanker zich verder heeft uitgezaaid. De vrouw is nu uitbehandeld en zal naar alle waarschijnlijkheid nog maar kort te leven hebben.

Melding IGZ

Het UMC heeft pas in juni 2015 de Inspectie voor de Gezondheidszorg ingelicht over de fout. Volgens de Inspectie is dit te laat. Een eerdere melding zou op zijn plaats zijn geweest. Of de zaak consequenties voor het UMC zal hebben is nog onbekend.

Het UMC geeft in een schriftelijk reactie toe dat het heeft gefaald en biedt zijn excuses aan.

Schadevergoeding medische fout

De vrouw heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de medische fout. Door het ziekenhuis is erkend dat er een fout is gemaakt, waarna de vrouw schadeloos dient te worden gesteld. Omdat het leed zo onomkeerbaar is geleden, heeft de vrouw een zeer hoge vergoeding voor het smartengeld ontvangen.

Hoogste bedrag in Nederland

Het slachtoffer krijgt een bedrag van € 350.000,00. Daarnaast ontvangt de echtgenoot een bedrag van € 192.000,00 in verband met het wegvallen van het inkomen.

Het bedrag dat is toegekend voor de immateriële schade is naar Nederlandse begrippen ontzettend hoog en vindt weinig aansluiting bij bestaande rechtspraak op dit gebied. Voor zover bekend gaat het om het hoogste bedrag dat tot op heden aan smartengeld is toegekend.

Stijging smartengeld bedragen

Wel is er een stijging van de toegekende bedragen, ook door de rechtbanken waar te nemen. De rechtbank Gelderland heeft op 11 november 2015 aan een slachtoffer van brandstichting € 200.000,00 toegekend. Het is te hopen dat deze zaken een positieve impuls geven aan een algemene verhoging van het door de rechter toe te kennen bedrag voor het smartengeld.

Letselschade advocaat

Wilt u meer informatie over schadevergoeding of smartengeld? Wilt u iemand aansprakelijk stellen of schade naar aanleiding van een medische fout op het ziekenhuis verhalen? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op