U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schadeclaim door gemeente na ernstig ongeval

In Rotterdam is eind augustus 2012 een ernstig ongeval gebeurd waarbij een scooter door een tram is meegesleurd. De bestuurder is hierdoor overleden.

De nabestaanden werden na het ongeval geconfronteerd met een schadeclaim van de gemeente om de opruimingskosten te voldoen (oliesporen op het wegdek). De WAM-verzekeraar van de scooter, Unigarant, heeft de kosten van de gemeente voldaan.

Een trieste zaak. De vraag is of de gemeente hierin juist heeft gehandeld.

Privaat- en publiekrechtelijke weg

De gemeente vordert langs privaatrechtelijke weg de opruimingskosten van Unigarant, de (WAM)verzekeraar van de scooter.

Dit verhaal gaat over de vraag of de publiekrechtelijke taak van de overheid tot het schoonhouden van de weg doorkruist wordt door het civiele recht indien iemand door zijn schuld de weg heeft vervuild. Een dergelijke doorkruising is slechts aanvaardbaar indien de publiekrechtelijke regelingen zich hier niet tegen verzetten (HR 11-1-1992 NJ 1994, 639 nt Scheltema vgl. HR 14-10-1994 NJ 1995, 720 nt Scheltema HR 14-10-1994 NJ 1995, 720 opruiming wrak). Daarbij moet worden gekeken naar de Wegenwet, de Wegenverordening, de Brandweerwet 1985 en de Wet Bodembescherming.

De rechtbank  Rotterdam oordeeldeop 22-3-2001 (NJ 2001, 546)  dat het opruimen van een oliespoor niet kan worden beschouwd als werkzaamheden die uitsluitend kunnen worden beschouwd als een taak van de overheid, zodat de veroorzaker de daarmee gepaard gaande kosten had te voldoen. De vordering van de gemeente ter verhaal van de opruimingskosten is dus aanvaardbaar.

De wet kent een directe actie als het gaat om letselschade. In dat geval kan het slachtoffer direct de verzekeraar aanspreken. In deze zaak is daarvan geen sprake. De gemeente moest zich dus tot de nabestaanden wenden.

Praktisch gezien had de gemeente wel naar de nabestaanden kunnen bellen om de gegevens van de aansprakelijkheidsverzekeraar te vragen. Ze hadden de verzekeraar de claim rechtstreeks kunnen sturen, zonder de nabestaanden lastig te vallen. Dan was het aan Unigarant geweest om meteen tot betaling over te gaan of de gemeente te vragen de brief via de nabestaanden te sturen.

De vordering van de gemeente is uitzonderlijk. In de praktijk worden deze vorderingen vaak afgewezen. De publiekrechtelijke weg verdient de voorkeur.

Meer informatie?

Heeft u zelf te maken met een schadeclaim of heeft u vragen over een soortgelijke zaak? Utrecht Letselschade Advies behandelt zo’n 300 letselschade zaken per jaar. Neem gerust contact op. Bel 030 233 51 50, mail of kom langs bij ons op kantoor in Utrecht.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op