U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

WA-verzekering en alcohol: ben je verzekerd bij een ongeval?

Valt schade veroorzaakt door rijden met te veel alcohol op onder de uitsluitingsclausule opzet en voorwaardelijke opzet?

Met andere woorden:

ben je nog verzekerd als je een ongeluk veroorzaakt terwijl je onder invloed bent?

De casus

Al ruim 3 jaar rijdt de heer Jansen regelmatig met circa 15 tot 20 biertjes op van de kroeg naar huis.[1] Op 30 oktober 2008 veroorzaakt hij hierbij een aanrijding met een andere personenauto.

De heer Jansen is WA-verzekerd bij TVM. Het slachtoffer van het ongeval ontvangt van TVM een schadevergoeding van € 23.315,57.

Voorwaardelijke opzet

Zowel uit het schadeaangifteformulier als het proces-verbaal van de politie blijkt dat de heer Jansen te veel alcohol op had. TVM is daarom van mening dat er sprake is van voorwaardelijke opzet en doet een beroep op de toepasselijke ‘Algemene Polisvoorwaarden’.

In artikel 4.9 is een uitsluitingsgrond opgenomen voor schade veroorzaakt door opzet of voorwaardelijke opzet. TVM wil daarom het uitgekeerde schadebedrag verhalen op de heer Jansen.

Het hof wijst de vordering van TVM af

Hoewel de rechtbank het standpunt van TVM volgt en de vordering toewijst, wijst het hof de vordering af.

Het hof overweegt als volgt. In de polisvoorwaarden is schade als gevolg van rijden onder invloed van alcohol niet expliciet van dekking uitgesloten.

Geen opzet

Daarnaast kan volgens het hof TVM geen beroep doen op de uitsluitingsclausule opzet en voorwaardelijke opzet. Het hof verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Hoge Raad van 13 januari 2016. Het hof stelt dat de meeste mensen die een WA-verzekering afsluiten niet weten dat een WA-verzekering geen schade dekt als de bestuurder onder invloed is.

Op grond daarvan oordeelt het hof dat de heer Jansen niet hoefde te begrijpen dat de veroorzaakte schade niet onder de dekking van de WA-verzekering valt.

Verweer van TVM

TVM stelt dat de heer Jansen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er een aanrijding zou plaatsvinden door na 15 tot 20 biertjes in de auto te stappen en te gaan rijden.

Gezien het feit dat de heer Jansen heeft verklaard dit al ruim een jaar of 3 te doen, kan het arrest van 13 januari 2016 niet als uitgangspunt dienen. Dat arrest had betrekking op een andere situatie.

Hoewel die bestuurder eveneens te veel alcohol had genuttigd, werd in dat geval de schade van dekking uitgesloten vanwege het feit dat de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd was het motorrijtuig te besturen.

Hoge Raad

Had de heer Jansen bij het afsluiten van de WAM-verzekering moeten begrijpen dat, door de eerder genoemde uitsluitingsclausule, schade veroorzaakt door rijden onder invloed van dekking zou zijn uitgesloten? In dit geval is van belang dat het rijden onder invloed een gewoonte was voor de heer Jansen.

Bij de uitleg van voornoemd beding is van belang of de verzekerde een consument is. In dat geval is relevant of het voor de heer Jansen bij het afsluiten van de overeenkomt duidelijk en begrijpelijk was dat schade veroorzaakt door rijden onder invloed van dekking zou zijn uitgesloten. Bij twijfel over de betekenis van het beding geldt de meest gunstige uitleg voor de heer Jansen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat het hof haar uitspraak onvoldoende heeft gemotiveerd, omdat het hof niet is ingegaan op de concrete omstandigheden van het geval.

Omdat het niet algemeen bekend is dat schade veroorzaakt door rijden onder invloed van dekking is uitgesloten, betekent niet dat TVM geen beroep toekomt op de uitsluitingsclausule voor schade die met voorwaardelijke opzet is veroorzaakt.

Verwijzingshof

Het verwijzingshof zal nu moeten oordelen of TVM onder de gegeven omstandigheden een beroep kan doen op de uitsluitingsclausule voor opzet en voorwaardelijke opzet.

Of TVM een beroep kan doen op de uitsluitingsclausule is dus nog niet duidelijk.

Bent u benieuwd naar de uitspraak van het verwijzingshof? Houd dan de website van Utrecht Letselschade Advies in de gaten!

[1] De heer Jansen is een fictieve naam.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op