U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door gevaarlijke / toxische stoffen

Sommige werknemers komen tijdens het werk in aanraking met gevaarlijke stoffen zoals asbest en oplosmiddelen zoals thinner, terpentine, alcohol, tolueen en wasbenzine. Deze middelen zitten onder meer in verf, beits, lijm, autolak, ontvettings- en verdunningsmiddelen.

Kenmerkend voor de risico’s van deze stoffen op het werk is dat de letselschade vaak wel ernstig, maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar is.

Blootstelling kan pas na jaren leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Ernstige letselschade door asbest

Door blootstelling aan gevaarlijke / toxische stoffen, zoals asbest, kan men ernstige letselschade oplopen.

Deze schade kan bestaan uit aandoeningen aan de longen en luchtwegen zoals astma, stoflongen, mesothelioom en kanker aan long, keel of neus.

Ook bestaat het risico op het ontstaan van aandoeningen van het zenuwstelsel zoals OPS (Organisch Psychosyndroom) ofwel schildersziekte en CTE (Chronische Toxische Encefalopathie).

Arbo-regelgeving gevaarlijke stoffen

In verband met de grote risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen is volgens de Arbo-regelgeving het werken met deze stoffen streng gereguleerd. De werkgever dient alle mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat de werknemer letselschade oploopt bij de uitoefening van het werk. Hiertoe dient de werkgever het blootstellingsniveau toetsen aan de toelaatbare MAC-waarde (maximaal aanvaardbare concentratie).

In geval van risico’s moet de werkgever de blootstelling beperken of voorkomen door maatregelen te treffen zoals het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen  en het aanleggen van ventilatie- en afzuigsystemen. Daarnaast dient de werkgever de werknemers uitgebreid te informeren over de risico’s van het werken met de betreffende gevaarlijke stof.

Verhalen van letselschade

Ondanks de verplichting voor de werkgever tot het treffen van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van letselschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ontwikkelt zich bij sommige werknemers een beroepsgerelateerde ziekte. Wil de werknemer zijn letselschade verhalen dan zal de werkgever aansprakelijk moeten worden gesteld.

Volgens vaste rechtspraak dient de werknemer aan te tonen dat de aandoening is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

De werkgever dient aan te tonen dat hij alle maatregelen heeft genomen om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Zelf te maken met letselschade door gevaarlijke / toxische stoffen?

Hebt u letselschade opgelopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen of asbest? Utrecht Letselschade Advies kan u begeleiden bij het indienen van een claim als gevolg van uw werk of de arbeidsomstandigheden. Neem vrijblijvend contact met ons!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op