U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wanneer verjaart letselschade en de mogelijkheid tot schadevergoeding?

Hebt u letselschade opgelopen, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of arbeidsongeval? Dan kunt u samen met een letselschadeadvocaat de veroorzaker van het ongeval hiervoor aansprakelijk stellen.

Maar wat als het ongeval al heel lang geleden heeft plaatsgevonden? Kan de schade dan nog steeds verhaald worden bij de wederpartij?

Verjaring bij letselschade

Het meest eenvoudige antwoord is: nee. Net als bij sommige andere rechtsgebieden is er ook bij aansprakelijkheidsrecht sprake van verjaring. Dat betekent het helaas niet altijd mogelijk is om op elk toekomstig moment nog schade uit het verleden te verhalen.

Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een letselschadeadvocaat nadat u letselschade hebt opgelopen. Een letselschadeadvocaat kent het aansprakelijkheidsrecht en kan voorkomen dat verjaring optreedt.

Vijf en twintig jaar

Binnen het aansprakelijkheidsrecht en letselschade gelden complexe regels rondom verjaring. De belangrijkste verjaringstermijnen zijn vijf en twintig jaar.

Deze termijnen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een rechtsvordering verloopt vijf jaar na het moment dat u weet dat u schade hebt geleden en wie de veroorzaker van de schade is, en in ieder geval twintig jaar nadat de schade ontstaan is.

Bij een verkeersongeval bestaat ook de mogelijkheid om rechtstreeks bij de aansprakelijke verzekeraar een vordering in te dienen. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van drie jaar. Voor een vordering op de aansprakelijke persoon (zoals de bestuurder) geldt nog steeds de verjaringstermijn van vijf jaar.

Andere verjaringstermijnen

Hoewel bovenstaande verjaringstermijnen leidend zijn, wijkt de rechter vaak af van deze termijnen. In veel letselschadesituaties, bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of bij overlijdensschade, gelden aparte regels.

Daarnaast kan de rechter besluiten om geen verjaring toe te passen. Dit is vaak het geval bij verborgen letselschade, bijvoorbeeld een asbestgerelateerde longziekte die pas vijfentwintig jaar na het werken met asbest ontstaat.

Verjaringstermijn verschilt per vordering

Bij elke individuele schadeclaim moet daarom worden vastgesteld of er een verjaringstermijn geldt en zo ja, welke verjaringstermijn in acht moet worden genomen.

Hulp van een ervaren letselschadeadvocaat is daarom onontbeerlijk bij het verhalen van schade naar aanleiding van een ongeval dat meerdere jaren geleden heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Meer informatie over letselschade en verjaring? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies voor meer informatie.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op