U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wetsvoorstel Vergoeding Affectieschade

In een nieuwsbericht van 20 juli 2015 laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie weten dat het Wetsvoorstel Vergoeding Affectieschade naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het voorstel is in het leven geroepen voor nabestaanden van overleden slachtoffers en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf.

Schadevergoeding zorgschade en affectieschade

Affectieschade is schade die iemand lijdt door het verdriet in verband met letsel of het overlijden van een ander. Voorafgaand aan de totstandkoming van dit voorstel is een voorontwerp opgesteld. Het Wetsvoorstel Schadevergoeding Zorg- en Affectieschade voorzag ook in een voorstel tot verruiming van de toe te kennen zorgkosten. Dit zijn kosten die de gekwetste maakt in verband met zijn verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp.

Het voorontwerp bepaalde dat deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking konden komen, als zij de kosten van professionele krachten overstegen. Uit verschillende adviezen is gebleken dat er nog behoefte bestaat aan een nadere normering voor deze toets, zodat dit onderdeel niet in het huidige voorstel is opgenomen

Vergoeding affectieschade 

Er is gekozen voor een regeling met vaste bedragen als vergoeding. Ook komt niet iedereen in aanmerking voor vergoeding. Er geldt een vaste kring van gerechtigden: de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en zijn ouders. Door een indeling in categorieën en omvang van de vergoeding beoogt het systeem voldoende rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van naasten en nabestaanden. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de aansprakelijke partij.

Voegen in het strafproces

Het wetsvoorstel maakt het tevens mogelijk dat naasten zich kunnen voegen als benadeelde partij in het strafproces voor de vergoeding van affectieschade en voor kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt. Dit geldt voor die gevallen, waarin het letsel of overlijden van het slachtoffer het gevolg is van een strafbaar feit.

Ook regelt het wetsvoorstel dat aan de veroordeelde van een strafbaar feit een schadevergoedingsmaatregel kan worden opgelegd ten behoeve van het verhaal van affectieschade en verplaatste schade.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting.

Letselschade advocaat

Meer weten over schadevergoeding bij letselschade en schadevergoeding bij affectieschade? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op