U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Zorgplicht voor zzp’er

Deelgeschil Rechtbank Den Haag, 1 juli 2014

Het slachtoffer in deze zaak betreft een van de twee vennoten van een bouwbedrijf.

Het slachtoffer werd als zzp’er ingehuurd door een bouwbedrijf voor het verrichten van transport- schoonmaak en opruimwerkzaamheden in een bedrijfspand.

Bedrijfsongeval

Tijdens zijn werkzaamheden op de vierde verdieping heeft het slachtoffer een rol met vuilniszakken naar beneden laten vallen. Het slachtoffer besloot vervolgens om zich met de liftschaft te laten zakken om de rol vuilniszakken te pakken.

Op het moment dat hij op de liftschaft wilde gaan staan, is hij door liftschaft heen gezakt en 12 meter naar beneden gevallen. Als gevolg van de val heeft het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

Het slachtoffer stelt het bouwbedrijf aansprakelijk voor zijn schade.

Zorgplicht voor zzp’er

Op grond van de wet is een werkgever aansprakelijk voor de schade die zijn werknemer oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever heeft een zorgplicht jegens zijn werknemers.

Deze zorgplicht heeft een werkgever in sommige gevallen ook jegens ingeleend personeel met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft.

Een werkgever die zijn zorgplicht niet nakomt is op gelijke voet aansprakelijk voor de schade van werknemers als van anderen die bij hem werkzaam zijn.

Schending zorgplicht

In de onderhavige zaak oordeelde de rechter dat het bouwbedrijf zijn zorgplicht als werkgever heeft geschonden. Er waren onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren.

De rechtbank oordeelde voorts dat het slachtoffer als zzp’er onder de zorgplicht valt van het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf dient de schade van het slachtoffer opgelopen door het ongeval volledig te vergoeden.

Meer informatie

Utrecht Letselschade Advies heeft geruime ervaring met zzp’ers die slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsongeval.  Wilt u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op