U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door een bedrijfsongeval

Het arbeidsrecht kent twee mogelijke grondslagen voor aansprakelijkheid van de werkgever voor werkgerelateerd letsel: artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW.

De zorgplicht van de werkgever bij letselschade

Artikel 7:658 BW bevat de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde arbeids-omstandigheden. Dit artikel legt op de werkgever de verplichting om de arbeid en werkplek van de werknemer zo te organiseren dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen letselschade lijdt.

Artikel 7:658 BW vestigt een schuldaansprakelijkheid. De rechter formuleert deze zorgverplichting zeer streng, waardoor in de praktijk vaak (bijna) risicoaansprakelijkheid van de werkgever aan de orde is. Bij deze toetsing speelt een grote rol dat door de werkgever rekening moet worden gehouden met het ervaringsfeit dat de dagelijkse omgang met werktuigen de betrokken werknemers er toe kan brengen dat zij niet alle voorzichtigheid in acht nemen om ongelukken te voorkomen. De zorgplicht beoogt geen absolute waarborg te scheppen. De enkele omstandigheid dat een algemeen bekend risico zich verwezenlijkt, brengt niet de verplichting om maatregelen te scheppen met zich mee.

De norm van goed werkgeverschap

In artikel 7:611 BW is de norm van het goed werkgeverschap neergelegd. Deze norm strekt niet primair tot bescherming tegen letselschade, maar kan de basis vormen voor verschillende verplichtingen die zijn te herleiden tot de algemene verplichting van de werkgever om in zijn verhouding tot de werknemer zorgvuldig te handelen.

Meer informatie over letselschade door een bedrijfsongeval

Indien u vragen heeft over een ongeval op de werkvloer, neem dan contact met ons op. Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de wettelijke verplichtingen van de werkgever en de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op