U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Ruziën met de gemeente over aansprakelijkheid

Een man komt ten val in Amsterdam. Ter hoogte van de Zeedijk loopt hij met een vriend door de drukke mensenmassa als hij plotseling ten val komt. Op het 7 meter brede trottoir ligt een betonnen drempel.

Het betreft een betonnen drempel van circa 1 meter breed en circa 15-20 centimeter hoog. De drempels zijn op het trottoir geplaatst en liggen met tussenruimten van circa 1 meter in een bocht en staan haaks op de looprichting. De betonnen drempels betreffen zogenaamde anti-parkeerbanden welke ter plaatse zijn geplaatst om te voorkomen dat automobilisten hun voertuigen op het trottoir parkeren.

De betreffende drempel waarover de man gestruikeld is, was ten tijde van het ongeval grijs van kleur en had daarmee dezelfde kleur als de ondergrond waarop de drempel is aangebracht.

Aansprakelijkstelling

De man stelt de gemeente Amsterdam aansprakelijk voor het letsel dat hij heeft opgelopen aan zijn gezicht en zijn gebit. De gemeente wijst heel resoluut alle aansprakelijkheid van de hand. Hierop besluit de man Utrecht Letselschade Advies in te schakelen.

Na lang getouwtrek met de gemeente blijkt de gemeente niet van haar standpunt te willen afwijken en om de proceskansen beter in te kunnen schatten wordt door Utrecht Letselschade Advies een voorlopig getuigenverhoor in gang gezet.

Getuigenverhoor

Hoewel het verhoor goede informatie oplevert blijkt dit nog steeds niet voldoende reden voor de gemeente om in te stemmen met het treffen van een regeling. Voor de cliënt is de maat vol en er wordt een deelgeschil gestart.

Deelgeschil

Tijdens de procedure handhaaft de man het standpunt dat de situatie op het trottoir met de aanwezigheid van de drempel waarover hij is gestruikeld, niet voldoet aan de veiligheidseisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden moet stellen. De gemeente moet aansprakelijk worden gehouden voor een gebrekkige opstal conform artikel 6:174 BW of op grond van artikel 6:162 BW omdat de gemeente door de wijze van inrichting ter plaatse een gevaarzettende situatie in het leven geroepen.

Oordeel rechtbank Amsterdam

Uiteindelijk na meer dan 3 jaar ruziën over en weer velt de rechtbank Amsterdam het beslissende oordeel dat de gemeente de drempelstenen niet had mogen plaatsen. Volgens de rechtbank had de gemeente andere maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat auto’s op de betreffende plaats parkeren. De drempels vormen een gevaar voor voetgangers en de gemeente had dit kunnen voorzien.

Tot grote vreugde van de man, kan eindelijk een schadeloosstelling volgen. De gebitsschade en de overige letselschade wordt volledig vergoed. De rechter is tegemoet gekomen aan het rechtsgevoel en het gevoel dat de aanhouder wint, overheerst!

Meer informatie over letselschade en schadevergoeding? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op