U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Bedrijfsongeval: het verband tussen ongeval en letselschade

Onderstaande casus gaat over de uitspraak van Rechtbank Amsterdam op 22 januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:271, waarin de verzoekster ING Real Estate aansprakelijk stelt voor opgelopen letselschade.

Het ongeval

Op 6 januari 2011 is de verzoekster aan het werk voor AD Consultancy B.V. in het WTC te Amsterdam. Op een gegeven moment vallen er twee metalen systeemplafondplaten naar beneden. Deze platen komen terecht op het hoofd van de werkneemster die daardoor letselschade oploopt.

Aansprakelijkheid schade

De beheerder van het WTC Amsterdam is ING Real Estate. Dit bedrijf heeft de aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van het ongeval erkend.

Letselschade en schadevoorschot

De getroffen werkneemster wordt in de letselschadeprocedure bijgestaan door een advocaat. Deze advocaat verzoekt in januari 2013 ING Real Estate om op basis van een voorlopig schadeoverzicht aan mevrouw een voorschot over te maken van € 10.000.

ING Real Estate geeft aan op dat moment niet bereid te zijn om het voorschot te betalen, omdat het eerst alle beschikbare medische informatie wil ontvangen. Daarom maakt ING eind mei 2013 in plaats van de gevraagde € 10.000 een voorschot van € 5.000 over.

Medische voorgeschiedenis

Het medisch dossier van de verzoekster betreft ook informatie over haar medische situatie van vóór het ongeval (de pre-existente situatie). Uit deze informatie bleek dat de werkneemster in 2009 een klachtenpatroon had dat gelijkenissen vertoont met het klachtenpatroon van ná het ongeval. Op basis van die informatie is de medisch adviseur van ING Real Estate van mening dat het niet mogelijk is om een verband te leggen tussen het ongeval en de gestelde schade.

ING wil daarom aanvullende informatie ontvangen over de medische voorgeschiedenis van mevrouw voordat een tweede voorschot op de schade wordt betaald.

Deelgeschilprocedure

De werkneemster start een deelgeschilprocedure omdat ING weigert over te gaan tot een aanvullend voorschot van € 10.000. Ze is van mening dat de weigerachtige houding van ING de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst in de weg staat.

De deelgeschilrechter is van mening dat op basis van de beschikbare medische informatie niet vast te stellen is dat de letselschade van de werkneemster een gevolg is van het ongeval. De medische informatie over de periode van vóór het ongeval bevat immers soortgelijke klachten en beperkingen.

Causaal verband tussen beperking en ongeval

De rechter wil meer inzicht in het causaal verband tussen de beperkingen en het ongeval. De deelgeschilrechter wijst daarom het verzoek om een aanvullend voorschot van € 10.000 vooralsnog af. Er dient eerst meer duidelijkheid te zijn over de relatie tussen ongeval en letselschade. De deelgeschilrechter veroordeelt ING, als aansprakelijke partij, in de kosten van het deelgeschil.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op