U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Beleidsaanpassing shockschade per februari 2016

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft het beleid voor ‘shockschade’ aangepast per 15 februari 2016. De aanpassing zorgt voor een verruiming van de tegemoetkoming en geeft daarnaast een andere omschrijving van de term ‘shockschade’.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent een tegemoetkoming toe voor het psychisch letsel dat een persoon oploopt, indien de persoon getuige is van een geweldsmisdrijf of direct geconfronteerd wordt met de gevolgen van een geweldsmisdrijf. Voorheen omschreef het Schadefonds dit als ‘shockschade’.

Wat is shockschade?

De term shockschade verwijst naar de schok die iemand krijgt door het waarnemen van of geconfronteerd worden met een ernstig ongeval dat een ander overkomt. Deze schok kan leiden tot geestelijk letsel. De shockschade is de schade die men door dit geestelijk letsel lijdt.

Andere omschrijving van shockschade

Tijdens de aanpassing van het beleid heeft het Schadefonds de term shockschade anders omschreven, omdat zij van mening is dat het niets te maken heeft met ‘shock’ en met ‘schade’. Volgens het Schadefonds gaat het om mensen die psychisch letsel oplopen, doordat zij getuige zijn van een vreselijke gebeurtenis. Naast dat de persoon getuige is, is hij ook slachtoffer.

Het Schadefonds spreekt daarom nu van ‘psychisch letsel door getuige zijn’.

De aanpassing

Door de aanpassing in het beleid wordt de tegemoetkoming aan de waarnemer verruimd. De voorwaarden voor het in aanmerking komen van de tegemoetkoming blijven hetzelfde.

Voorheen kreeg de nabestaande die tevens psychisch letsel heeft opgelopen doordat hij getuige is geweest van geweldsmisdrijf één uitkering van letselcategorie 3. Dit betreft een bedrag van € 5000,00.

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven is echter van mening dat de waarnemer ook een slachtoffer met een zelfstandig recht is. De Commissie vindt het daarom gerechtvaardigd dat de waarnemer twee losse uitkeringen krijgt uit letselcategorie 3, dus € 10.000,00.

Inwerkingtreding

Het aangepaste beleid is op 15 februari 2016 in werking getreden en geldt voor alle aanvragen vanaf die datum bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven in behandeling zijn.

Meer weten over shockschade? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Bron: Schadefonds Geweldsmisdrijven


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op