U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Coulanceregeling PTSS Politie

Op 4 september 2014 is in het Centraal Overleg Politie (CGOP) overeenstemming bereikt over de Coulanceregeling PTSS. De Coulanceregeling PTSS bepaalt de wijze van omgang met de vergoeding van rechtspositionele aanspraken van (voormalige)politieagenten, die door de uitvoering van hun werk bij de politie PTSS opliepen.

Centraal Overleg Politie

In het overleg is destijds afgesproken dat de verjaringstermijn, die normaal vijf jaar is, tijdelijk wordt verruimd. Het korps neemt bij gebeurtenissen vanaf 1 januari 1984 de aanvraag voor vergoeding in behandeling. De aanspraak werd tot en met 31 december 2014 niet meer afgewezen met een beroep op de vijfjarige verjaringstermijn. Vanaf 31 december 2014 geldt de normale verjaringstermijn van 5 jaar weer.

Daarnaast is bepaald dat medewerkers met beroepsgerelateerde PTSS een aanspraak maken op een forfaitaire compensatie voor medische kosten en geleden immateriële schade.

PTSS opgelopen tussen 1984 en 1997

Voor (oud-)agenten die tussen 1984 en 1997 PTSS opliepen geldt het volgende:

  • er is geen beroep op verjaring;
  • er is een tegemoetkoming voor medische kosten van € 2.250,00 netto beschikbaar;
  • er is een forfaitaire compensatie voor immateriële schade beschikbaar van € 20.000,00.

Voor het bovenstaande geldt dat er PTSS gediagnosticeerd is en dat deze PTSS beroepsgerelateerd is.

PTSS opgelopen na 1997

Voor politieagenten die na 1997 PTSS hebben opgelopen zijn de regels iets anders. Er is eveneens geen beroep op verjaring mogelijk. Ook is er een tegemoetkoming in de medische kosten beschikbaar van € 2.500,00 netto. Voor politieagenten die na 2007 PTSS opgelopen hebben geldt dat de daadwerkelijke medische kosten gedeclareerd kunnen worden. Indien hier geen bewijsstukken meer van zijn, dan geldt het bedrag van € 2.500,00.

Daarnaast heeft de politieagent recht op een compensatie van immateriële schade door middel van een vergoeding. Het percentage blijvende invaliditeit (BI) bepaalt de hoogte van deze vergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 150.000,00.

Met een forfaitaire compensatie voor de immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd), wordt bedoelt dat er een vast bedrag is vastgesteld waarop elke agent recht heeft.

Meer weten over de gevolgen van een post-traumatisch stresssyndroom? Neem contact op met een letselschadespecialist.

Dit is deel vier in een vierluik over PTSS bij politieagenten. Deel 1 gaat over de klachten, deel 2 over het meldpunt PTSS politie en deel 3 over de beoordeling van PTSS als beroepsziekte. 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op