U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Meldpunt PTSS Politie

Politiekorpsen gingen verschillend om met het beoordelen van de relatie tussen de medisch vastgestelde post-traumatisch stresssyndroom (PTSS) en het juridisch erkennen van de PTSS als beroepsziekte. Door deze werkwijze ontstond er voor medewerkers van de politie rechtsongelijkheid. Om deze reden is er op 1 januari 2013 is de circulaire PTSS Politie in werking getreden. In deze circulaire is te lezen hoe de politieleiding invulling heeft te geven aan de erkenning van PTSS als beroepsziekte. Daarnaast wordt er beschreven welke vormen van ondersteuning er intern worden aangeboden.

Functionering meldpunt PTSS Politie

Er is de afgelopen jaren fors kritiek geweest op het functioneren van het Meldpunt PTSS Politie. Deze kritiek had met name betrekking op de trage afhandelingen van aanvragen. Het tv-programma Zembla heeft hier een uitgebreide documentaire over gemaakt.

In 2013 zijn er zo’n 320 aanvragen gedaan bij het meldpunt om de PTSS te kenmerken als beroepsziekte. In 2014 zijn er ongeveer 200 aanvragen gedaan. Ongeveer 10% van de aanvragen wordt afgewezen. Volgens de commissievoorzitter van de Adviescommissie van de Politie, de heer Marten La Haye, heeft het verschillende oorzaken dat aanvragen worden afgewezen. Het kan voorkomen dat er niet wordt voldaan aan een volledige diagnose voor PTSS, maar het kan ook voorkomen dat de problematiek voortvloeit uit werkzaamheden bij een vorige werkgever.

Financiële consequenties PTSS voor politieagent

Voor een aanvrager zijn de financiële consequenties die een PTSS diagnose als gevolg hebben belangrijk. Er is in september 2014 overeenstemming bereikt tussen de bonden over een coulanceregeling. In deze coulanceregeling is de financiële afwikkeling van de aanvrager geregeld. In deze regeling staat onder andere dat het vakantiegeld van de aanvrager wordt vergoed en dat er een tegemoetkoming is in de ziektekosten.

Meer weten over de gevolgen van een post-traumatisch stresssyndroom? Neem contact op met een letselschadespecialist.

Dit is deel twee in een vierluik over PTSS bij politieagenten. Deel 1 gaat over de klachten, deel 3 behandelt de beoordeling van PTSS als beroepsziekte en deel 4 gaat over de Coulanceregeling PTSS. 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op