U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Overwinning in beroepsziektezaak: werkgever aansprakelijk voor mangaanintoxicatie

Vonnis van de Rechtbank Gelderland van 8 juni 2016, 684400 \ CV EXPL 10-2985 \ 431 \ 413

Download het vonnis (pdf, 2.5mb)

De casus

Vanaf 1999 is de heer Schuurman aan het vechten voor erkenning van zijn beroepsziekte vanwege de blootstelling aan mangaan(oxide) gedurende zijn werkzaamheden voor Wienerberger BV. Met ingang van 2009 staat onze advocaat Hanneke van Ommen de heer Schuurman bij in de procedure tegen zijn werkgever.

Voor een bedrag van inmiddels € 55.000 hebben vier deskundigen zich gebogen over deze kwestie en beoordeeld of:

  1. de heer Schuurman gedurende zijn werkzaamheden is blootgesteld aan mangaan(oxide); en
  2. of er een verband bestaat tussen de mangaanblootstelling en de klachten en symptomen van de heer Schuurman.

Op grond van voornoemde deskundigenberichten oordeelde de Rechtbank Gelderland al op 25 november 2015[1] dat er een causaal verband bestaat tussen de blootstelling aan mangaan(oxide) en de gezondheidsklachten van de heer Schuurman.

Vonnis Rechtbank Gelderland

In het vonnis van 8 juni 2016 laat de rechtbank zich uit over de vraag of Wienerberger haar zorgplicht als werkgever jegens Schuurman is nagekomen. De rechtbank oordeelt dat Wienerberger niet heeft aangetoond dat zij jegens de heer Schuurman de in artikel 7:658 BW op haar rustende zorgverplichtingen ter voorkoming van schade is nagekomen.

Evenmin heeft Wienerberger bewijs geleverd dat de schade ook zou zijn ontstaan indien zij deze verplichtingen wél zou zijn nagekomen.

Werkgever aansprakelijk

De conclusie hiervan is dat Wienerberger op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de door Schuurman geleden en nog te lijden schade als gevolg van de blootstelling aan mangaan(oxide) tijdens zijn werkzaamheden bij Wienerberger. Wienerberger dient de schade van Schuurman te vergoeden.

Erkenning van beroepsziekte

Met het vonnis van de rechtbank van 8 juni 2016 is er een grote overwinning behaald in de erkenning van deze beroepsziekte. Het vonnis zal ook gevolgen hebben voor de erkenning van andere beroepsziekten.

Meer weten over beroepsziekten, zorgplicht en aansprakelijkheid? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

[1] Rechtbank Gelderland 25 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7350.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op