U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Huishoudelijke hulp: hoe hoog is de vergoeding?

Als gevolg van een ongeval kan een slachtoffer behoefte hebben aan huishoudelijke hulp. Volgens De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp bestaat huishoudelijke hulp uit:

‘de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen, met uitzondering van activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid.’

De Letselschade Raad

Als de kosten voor huishoudelijke hulp berekend moeten worden, dan kan worden aangesloten bij de bovengenoemde Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

Dit betreft een richtlijn die is opgesteld door De Letselschade Raad. De Letselschade Raad is een organisatie die onder andere gedragscodes en richtlijnen ontwikkelt voor de vergoeding van schade.

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Voor de afbakening van de richtlijn dient de huishoudelijke hulp te bestaan uit mantelzorg of zorg door familie, vrienden, kennissen enzovoorts. Daarnaast moeten de werkzaamheden waarvoor de hulp is ingeschakeld, vóór het ongeval door het slachtoffer zelf zijn verricht.

De richtlijn ziet verder niet toe op verzorgende en verplegende taken. Ook vallen de kosten van professionele kinderopvang niet onder de richtlijn.

Verder gelden de normbedragen voor een periode van drie maanden na het ongeval. Indien de hulp na deze periode wordt voortgezet, zal het benodigde aantal uren tegen een uurtarief worden begroot. De Letselschade Raad gaat uit van € 9,50 per uur.

Normbedragen per 1 januari 2019

De normbedragen voor de huishoudelijke hulp per week (zeven dagen) zijn:

Licht beperkt tot matig beperkt Zwaar beperkt
Alleenstaande € 69,00 € 137,00
Tweepersoonshuishouden € 91,00 € 181,00
Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar € 171,00 € 342,00
Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar € 148,00 € 295,00

Mate van beperking

Het normbedrag is vastgesteld op basis van de mate van beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Zo valt te zien dat er twee categorieën zijn: ‘licht tot matig beperkt’ en ‘zwaar beperkt’.

De mate van beperking kan veranderen gedurende de looptijd van de richtlijn. In het algemeen zijn de beperkingen kort na het ongeval het grootst.

Het slachtoffer – of zijn of haar belangenbehartiger – gaat in overleg met de verzekeraar over de mate van beperkingen en zij schakelen daarbij veelal de hulp van een medisch adviseur in.

Meer informatie over letselschade en smartengeld? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. 

Neem contact op »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op