U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat valt nog onder “in de uitoefening van de werkzaamheden”?

Om een werkgever aansprakelijk te stellen op grond van artikel 7:658 BW is een definitie van het begrip “in de uitoefening van de werkzaamheden” vereist. Onderstaande uitspraken van de kantonrechter en het hof gaan hier dieper op in.

Het ongeval

Een man is in 2011 als machineoperator bij een bedrijf gaan werken dat gespecialiseerd is in roestvrijstalen aanrechtbladen. Op 20 juni 2013 heeft de man overgewerkt en staat hij op het punt om naar huis te gaan.

Op het moment dat hij het bedrijfsterrein wil verlaten is de toegangspoort al op slot. Om die reden klimt de werknemer samen met zijn collega, via een afvalbak die naast de toegangspoort staat, over het stalen hek heen.

Op het moment dat de werknemer over het hek klimt, blijft hij met zijn ringvinger hangen aan een metalen punt waarbij hij zijn ringvinger verliest. De man heeft letselschade en raakt daarbij gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de letselschade.

De Inspectie SZW

Naar aanleiding van het ongeval heeft de Inspectie SZW (voormalig de Arbeidsinspectie) onderzoek gedaan. De Inspectie concludeert dat er aan de zijde van de werkgever geen sprake is van overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Deelgeschil

De werknemer start een deelgeschilprocedure en verzoekt voor recht te verklaren dat de werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW.

Volgens de werknemer is de werkgever tekortgeschoten in het treffen van maatregelen. Zo werd er geen sleutelbeleid gevoerd wanneer de toegangspoort gesloten was. Verder stelt de werknemer dat de werkgever een onveilige situatie heeft gecreëerd door het plaatsen van de afvalbak naast het toegangshek.

Verweer werkgever

De werkgever stelt dat de werknemer geen schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, omdat de werknemer zijn werkzaamheden al had afgerond. Om die reden is artikel 7:658 BW niet van toepassing, aldus de werkgever.

Verder stelt de werkgever dat zij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat de werknemer schade zou lijden.

De werkgever stelt tot slot dat er aan de zijde van de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 7:658 BW is van toepassing

Om te bepalen of artikel 7:658 BW van toepassing is, is relevant dat de werknemer zich nog op het terrein van de werkgever bevond na zojuist (over)werk te hebben verricht. Er is dus een sterk verband met de werkzaamheden van de werknemer. Het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden reeds had afgerond, doet daar niet aan af. Artikel 7:658 BW is dus van toepassing.

Om te bepalen of de werkgever aansprakelijk is op grond van voornoemd artikel, is van belang dat de werkgever zeggenschap heeft over de inrichting (en daarmee de veiligheid) van het bedrijfsterrein.

Bovendien heeft deze situatie eerder voor ongelukken gezorgd waarna de werkgever heeft besloten de situatie niet aan te passen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de schade is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden en dat de werkgever zich niet aan haar zorgplicht heeft gehouden.

Daarom stelt de kantonrechter dat de werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW.

Van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer zijn door de werkgever onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit dit zal moeten blijken.

Hoger beroep

De werkgever gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter.

Uitspraak van het hof

Het hof oordeelt in overeenstemming met de kantonrechter dat er sprake is van een ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden en dat artikel 7:658 BW van toepassing is. Dat de toegangspoort al gesloten was en dat de werkzaamheden waren afgerond, maakt dit niet anders.

In tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het hof dat er onvoldoende feiten en omstandigheden vast zijn komen te staan om te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Het hof gelast een comparitie van partijen waarbij beide partijen nogmaals voor de rechter moeten verschijnen.

Wordt vervolgd.

Letselschade advocaat

Meer informatie over aansprakelijkheid van de werkgever na een arbeidsongeval? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies in Utrecht.

Gerechtshof Den Bosch 8 december 2015, ECLI:NL:GHSE:2015:5156


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op