U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade zelfstandig ondernemer: wat is de schade?

In de praktijk krijgen wij als letselschade advocatenkantoor vaak vragen over de vaststelling van de gederfde inkomsten en het verlies verdienvermogen van een ZZP-er of zelfstandig ondernemer.

Om de gederfde inkomsten van een zelfstandig ondernemer in kaart te brengen, dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het inkomen in de hypothetische situatie zonder ongeval, en het feitelijke inkomen na het ongeval. Beoordeeld zal moeten worden in welke mate van de economische waarde van de arbeid van de ondernemer is aangetast.

De accountant van een ondernemer verwijst voor de schade vaak naar de kengetallen van een onderneming. Voor de beoordeling van het verlies verdienvermogen volstaat dat niet. Eerder moet worden gekeken naar de bedrijfseconomische ontwikkelingen van een onderneming, waardoor inzicht wordt verkregen over de economische waarde van de arbeid van de ondernemer. De bruto opbrengst uit ondernemersarbeid is een goede indicatie hiervoor.

Bij de beoordeling van de economische waarde van de arbeid wordt naast het salaris en het pensioen van de ondernemer, ook rekening gehouden met een financieel voordeel uit het bezit van aandelen (indien van toepassing).

Bedrijfseconomische analyse

Om de relatie tussen de bedrijfsresultaten en de inspanningen van de ondernemer te inventariseren, verdient het aanbeveling om grondig onderzoek te verrichten naar de effecten van externe en interne veranderingen op die relatie. Gedacht kan worden aan het commerciële beleid (het marktaandeel, de productiecapaciteit, de inkoopprijswijzigingen en de materiaalkosten) en de interne organisatie en arbeidsproductiviteit.

Binnen een bedrijfseconomische analyse dient ook een hypothese te worden gevormd over de ontwikkeling van de bruto opbrengst uit ondernemersarbeid in de situatie zonder ongeval. Deze hypothetische ontwikkeling kan dan worden vergeleken met de werkelijke ontwikkeling na het ongeval. Om inzicht te krijgen in de hypothetische ontwikkeling, en een beoordeling te geven van de externe omstandigheden, kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld branchestatistieken zoals die door diverse (branche)organisaties worden gepubliceerd. De belangrijkste bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (en het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf).

Beoordeling schade zelfstandig ondernemer bij een BV

Omdat de BV een zelfstandig rechtspersoon is, staan de vennootschapswinsten in beginsel los van het verlies verdienvermogen van de ondernemer. De BV heeft immers geen vordering ten opzichte van de aansprakelijke partij (met uitzondering van de vordering op grond van artikel 6:107A BW). De ondernemer ondervindt echter wel financieel nadeel wanneer hij in de loop der jaren minder winst kan reserveren en bij de verkoop van zijn aandelen. De intrinsieke waarde van zijn aandelen is dan lager. De gemiste winstreservering is dus ook een van de nadelen die de ondernemer ondervindt door het verlies aan arbeidsvermogen en vormt dus ook schade.

Zelf te maken met letselschade als ondernemer?

Heeft u te maken met letselschade als zzp’er of zelfstandig ondernemer? Laat u adviseren door een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op