U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Verrekening arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in letselschadezaken

Bij de behandeling van letselschadezaken bij zelfstandig ondernemers speelt vaak de vraag of de premie en de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet worden verrekend met de verkregen schadevergoeding.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Voor de vraag wat een AOV-verzekering precies inhoudt dient het wettelijk stelsel en de recente jurisprudentie te worden bestudeerd. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bijzondere overeenkomsten opgenomen.

Titel 17 afdeling 3 gaat over de sommenverzekering.

Artikel 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering als de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zodanig binnen vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.

Bij een sommenverzekering wordt een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd, ongeacht de vraag of er schade wordt geleden. De verzekerde kan daardoor in een voordeliger positie komen te verkeren.

De schadeverzekering is in artikel 7:944 BW omschreven. Doelstelling van een schadeverzekering is de vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

Op 3 oktober 2008 heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis bij artikel 7:925 lid 2 BW tot uitgangspunt genomen dat een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in het algemeen een sommenverzekering is.

Verrekening AOV met de letselschadezaak?

In het arrest van 1 oktober 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de verrekening van een AOV-uitkering met de schadevergoeding uit een letselschadezaak. Daarbij is bepaald dat indien de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het slachtoffer zelf is bekostigd, verrekening in principe niet kan plaatsvinden.

Dat de uitkering uit een particuliere AOV niet met de schadevergoeding hoeft te worden verrekend, blijkt ook uit recentere uitspraken. De rechtbank Rotterdam van 6 januari 2014[1] en het Gerechtshof Den Bosch van 11 februari 2014 hebben dit onlangs bepaald. 

Meer informatie de over arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wilt u weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem gerust contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies. Wij helpen u graag verder. Een eerste kennismaking is bij ons bovendien altijd gratis.

[1] ECLI:NL:RBROT:2014:167.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op