U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Lumpsum vergoeding: wat is het, en wat zijn de voor- en nadelen?

In letselschadezaken wordt soms gesproken over het uitkeren van een lumpsum bedrag, wat neerkomt op het betalen van een lumpsum vergoeding. Bij een lumpsum schadevergoeding wordt een groot bedrag in één keer uitbetaald, waarmee de letselschadezaak wordt afgerond.

Lumpsum betekenis

Wat is lumpsum? Lumpsum betekent ‘afgerond’. Het gaat dan niet per se om een rond bedrag in cijfers, maar om een bedrag dat zorgt voor het afronden van een letselschade zaak. Een lumpsum betaling is één betaling.

Het afspreken van een lumpsum bedrag, vervangt (of verkort) vaak een lange procedure. Dit is dus een soort schikkingsvoorstel. Een verzekeraar biedt deze vergoeding om hiermee de procedure af te ronden en de zaak te sluiten.

Gratis kennismakingsgesprek »

Lumpsum uitkering na letselschade

De lumpsum schadevergoeding kan een heel hoog bedrag zijn, zeker als er ook toekomstschade wordt uitgekeerd.

Het laten uitkeren van een hoog bedrag lijkt hierdoor aantrekkelijk, maar helaas is dat in de praktijk niet altijd het geval. Een lumpsum uitkering heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen.

Voordelen lumpsum vergoeding

Kiezen voor een lumpsum vergoeding kan verschillende voordelen hebben. De voordelen zijn wel onzeker, omdat u het risico loopt op extra kosten door hoger uitvallende toekomstschade.

  • Snel geld beschikbaar: bij een lumpsum bedrag wordt een zaak afgerond door het betalen van een grote som geld. Dit bedrag komt vaak vrij snel tot uw beschikking. Wanneer u financiële problemen heeft (door de letselschade of al uit het verleden), kan het een voordeel zijn om met een groot bedrag ineens uw schulden te kunnen aflossen en met een schone lei te beginnen.
  • Mogelijk een hogere vergoeding dan de werkelijk gemaakte onkosten en schadeposten: het is mogelijk dat een lumpsum vergoeding hoger uitvalt dan wanneer u de letselschadezaak openlaat en per jaar de schade afrekent. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een vergoeding voor inkomensverlies voor de toekomst uitgekeerd krijgt, maar het u toch lukt om met het letsel weer aan het werk te gaan. Met andere woorden, op het moment dat de vergoeding wordt uitbetaald, is nog onduidelijk hoe hoog de toekomstschade werkelijk gaat uitvallen.  Dit kan in uw voordeel zijn.
  • Korter proces: een letselschadezaak is vaak een langdurig proces. Dit kan veel energie kosten. Wanneer er wordt gekozen voor een vergoeding door middel van een lumpsum bedrag, kan de zaak sneller worden afgerond. U weet dan waar u aan toe bent.

Nadelen lumpsum uitbetaling

Ondanks de voordelen zijn er ook zeker nadelen die bij deze vorm van vergoeding horen.

  • Te laag bedrag vergoed: bij een lumpsum bedrag wordt er een vergoeding uitbetaald voordat alle kosten gemaakt zijn. Het accepteren van zo’n vergoeding is dus een risico: wanneer u bijvoorbeeld een terugval in het herstel krijgt of de gevolgen van het letsel onverwacht toenemen, kunt u de extra schade niet meer claimen. U bent met het lumpsum bedrag al ‘afbetaald’ en de zaak is gesloten. U draagt dus zelf het risico voor eventuele extra schade, wanneer u besluit een lumpsum vergoeding te accepteren.
  • Afdragen van belasting: wanneer u een groot schadebedrag krijgt uitgekeerd, moet u hier belasting over betalen. De te betalen belasting wordt door een goede letselschade advocaat meegerekend in de schadevergoeding, maar u moet nog wel zelf zorgen dat dit wordt afgedragen bij de belastingdienst. Ook is de verzekeraar die de vergoeding aan u uitkeert niet meer aansprakelijk voor een eventueel hoger uitvallende belasting. Dit zal dus niet vergoed worden. Een schadevergoeding telt niet voor inkomstenbelasting, maar u moet wel vermogensbelasting betalen. Als u een groot bedrag aan schadevergoeding heeft ontvangen, kan de af te dragen belasting jaarlijks ook hoog uitvallen. Tevens is het mogelijk dat belastingregels door de jaren heen veranderen: ook hier bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele extra kosten.

Lumpsum bedrag wel of niet accepteren?

Wanneer u een lumpsum bedrag wordt aangeboden, moet u bovenstaande voor- en nadelen tegen elkaar afstrepen. U hoeft de keuze niet alleen te maken, maar kunt hierin advies krijgen van uw letselschadeadvocaat.

Bijstand van een ervaren advocaat

Wanneer u een lumpsum vergoeding wordt aangeboden, wordt u vaak al bijgestaan door een advocaat. Het berekenen van een schadevergoeding moet u overlaten aan een specialist. Ook de kosten van de juridische bijstand moet de aansprakelijke partij vergoeden.

Zorg dat u een goede letselschadeadvocaat heeft die u juist kan adviseren over het wel of niet accepteren van uw schadevergoeding.

Utrecht Letselschade Advies

Een ervaren advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij uw letselschadezaak. Neem gerust contact op voor meer informatie of vrijblijvend advies.

Gratis kennismakingsgesprek »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op