U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wettelijke rente letselschade: wanneer van toepassing?

Letselschade is een ingrijpende ervaring die niet alleen fysieke en emotionele gevolgen heeft, maar ook financiële consequenties met zich mee kan brengen. In dit blog gaan we dieper in op de wettelijke rente letselschade. We bespreken wanneer deze van toepassing is en hoe wettelijke rente letselschade en rekenrente een rol spelen bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Letselschade en financiële compensatie

Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een ongeval of door toedoen van een ander, kan deze persoon recht hebben op een schadevergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de geleden schade, zowel materieel als immaterieel, te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, verlies van inkomen, kosten voor aanpassingen aan de woning en immateriële schade zoals pijn en leed.

Wettelijke rente bij letselschade

De wettelijke rente is de rente die verschuldigd is bij vertraging in de betaling van een geldsom. In het geval van letselschade kan de wettelijke rente ontstaan wanneer de aansprakelijke partij de schadevergoeding later dan afgesproken betaalt. De wettelijke rente dient ter compensatie voor de tijd tussen het ontstaan van de schade en het moment van betaling.

Rekenrente en toekomstige schade

De rekenrente is de rente die betrekking heeft op de toekomstige schade. De rekenrente wordt gebruikt om de contante waarde van toekomstige schadebedragen te bepalen. De rekenrente houdt rekening met de inflatie en de rente. Omdat een bedrag in de toekomst minder waard is dan hetzelfde bedrag nu, wordt met behulp van de rekenrente de waarde van toekomstige schade naar het heden omgerekend.

Wanneer is wettelijke rente van toepassing?

De wettelijke rente is van toepassing wanneer de aansprakelijke partij een betalingsachterstand oploopt. Dit gebeurt bij letselschadezaken al snel, aangezien er vaak allerlei onderzoeken nodig zijn om de schade vast te stellen. Deze onderzoeken nemen tijd in beslag, waardoor de schade meestal pas veel later wordt uitgekeerd. In dat geval is de verzekeraar wel verplicht om tussentijds voorschotten over te maken.

Bij het berekenen van de wettelijke rente, worden deze voorschotten van het schadebedrag afgetrokken. Een andere oorzaak voor het lang moeten wachten op een schadevergoeding, is een discussie over de aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer de toedracht van het ongeval niet helemaal duidelijk is. Er kan veel tijd verloren gaan aan een toedrachtsonderzoek of een eventuele procedure over de aansprakelijkheid bij de rechter. Als eenmaal de aansprakelijkheid is erkend, kunt u wettelijke rente vorderen over de schadevergoeding. Soms kan deze rente flink oplopen.

Letselschade advocaat Utrecht

Heeft u letsel opgelopen of veroorzaakt en bent u op zoek naar juridisch advies? Neem dan contact op met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op