U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en letselschade: verrekening van premie

Een zelfstandig ondernemer in kaas had een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij De Goudse verzekeringen afgesloten. Hij werd door een ongeval volledig arbeidsongeschikt vanwege letselschade en kreeg op basis van 80% tot 100% uitbetaald. De AOV-verzekeraar had geoordeeld dat de man zijn eigen beroep niet meer zou kunnen uitoefenen en had om die reden besloten de man te helpen om een ander beroep te vinden. Hij volgde een omscholing om verder als uitvaartverzorger te gaan werken.

De voor het ongeval aansprakelijke partij was bij Allsecur verzekerd. De maatschappij wilde de uitkeringen van de AOV-verzekering verrekenen met de schade ex artikel 6:107 BW. Daartegen heeft de zelfstandig ondernemer zich verzet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering met gemengd karakter

De rechtbank Oost-Brabant heeft zich eerst gebogen over de vraag welk karakter de AOV-verzekering had. Dit vond plaats aan de hand van de specifieke polisbepalingen. In het onderhavige geval oordeelde de rechtbank dat sprake was van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een gemengd karakter.

Dat wil zeggen dat de polis zowel elementen van een sommenverzekering als van een schadeverzekering had. Dit omdat er sprake was van een relatie tussen de omvang van de uitkering en het feitelijke inkomen van de kaashandelaar voor en na het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid.

Vanwege het gemengde karakter oordeelde de rechtbank het redelijk dat bij de bepaling van het verlies van arbeidsvermogen rekening zou worden gehouden met de uitkeringen die op basis van de AOV-verzekering aan het slachtoffer werden verstrekt. Ingevolge artikel 6:100 BW mocht derhalve verrekening plaatsvinden.

Verrekening van premie

Bijzonder is het feit dat de rechtbank ambtshalve, dat wil zeggen zonder dat het slachtoffer daarom had verzocht, bepaalde dat de eerder door het slachtoffer betaalde jaarpremies voor de AOV-verzekering op de te verrekenen schade in mindering moesten worden gebracht. Het ging om een periode van 6 jaar. Reden was dat Allsecur daarvan anders het voordeel had genoten en dat was volgens de rechtbank niet gewenst (vonnis 19.03.15).

Meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij letselschade? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op