U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Misstap door werknemer: werkgever aansprakelijk voor schade

Een werknemer van een bepaald bedrijf moet dagelijks de stand van een watermeter voor de fabriek waar hij werkt opnemen. De watermeter bevindt zich in een betonnen put van 62 centimeter diep. De put heeft daarnaast aan de buitenzijde een opstaande rand van ongeveer 15 centimeter. De put is afgedekt met een metalen deksel.

Om in de put te kunnen stappen, moet de deksel opgetild worden en overeind worden gezet. De put heeft geen treden of andere voorzieningen die gericht zijn op in- en/of uitstappen.

Het ongeval

Op 18 maart 2009 verstapt de werknemer zich bij het uit de put stappen en komt ten val. Hij breekt zijn middenvoetsbeentje en loopt een kneuzing van de duim en de knie op. Tijdens de genezing ontstaan complicaties die onder meer hebben geleid tot overgewicht, oedeemontwikkeling en chronische pijnklachten in de voeten.

De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor zijn schade.

Wat zegt de kantonrechter?

Op 28 oktober 2014 verklaart de kantonrechter voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.

De werkgever kan zich niet vinden in het oordeel van de kantonrechter en gaat in hoger beroep.

En wat zegt het hof?

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of de werknemer de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Omdat over de toedracht van het ongeval geen discussie bestaat, komt dit als zodanig vast te staan.

Zorgplicht

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of de werkgever de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden.

De werkgever stelt dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie, maar dat er sprake was van een zogeheten ‘huis-, tuin- en keukenongeval’. Na het openen van het luik is volgens de werkgever zichtbaar dat er een afstap gemaakt moet worden. Nadere instructies hiervoor zijn volgens de werkgever niet nodig.

Het hof kan zich niet vinden in het standpunt van de werkgever en oordeelt dat er wel degelijk sprake was van een gevaarlijke arbeidssituatie. Om die reden had van de werkgever verwacht mogen worden maatregelen te treffen om een ongeval te voorkomen.

Letselschade advocaat

Meer weten over de zorgplicht van de werkgever en arbeidsongevallen? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies in Utrecht.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op