U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Arbeidsongeval met bedrijfsladder: werkgever aansprakelijk

Onlangs heeft de kantonrechter een beschikking uitgesproken in een deelgeschil met betrekking tot een arbeidsongeval.

Het arbeidsongeval

De werknemer werkt sinds september 2010 bij Schilders- & Afwerkingsbedrijf De Ruit B.V. als schilder. In februari 2011 is de man bij een particuliere klant een wand aan het behangen. Hij gebruikt hiervoor een ladder van zijn werkgever. Helaas komt de werknemer ten val waarbij hij letsel oploopt aan zijn linkerpols.

Driemaal geen reactie

Enkele jaren later, in december 2014, stelt de werknemer zijn werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. De Ruit reageert daar echter niet op. Daarom zendt de man op 28 januari 2015 een rappel aan De Ruit. Als ook daar geen reactie op wordt vernomen, stelt de advocaat van de werknemer De Ruit op 23 juni 2015 voor de tweede keer aansprakelijk. Wederom: geen reactie!

De advocaat verzoekt per e-mail van 16 juli 2015 de werkgever om binnen veertien dagen alsnog op de aansprakelijkstelling te reageren. Wanneer ook daar een reactie achterwege blijft, geeft de advocaat van de werknemer aan De Ruit te kennen dat er een deelgeschilprocedure zal worden opgestart. De werknemer is op dat moment niet meer in dienst van De Ruit.

Vordering

Het slachtoffer verzoekt de kantonrechter te verklaren dat:

  • Werkgever De Ruit aansprakelijk is voor het door verzoeker overkomen bedrijfsongeval op 16 februari 2011;
  • Werkgever De Ruit de geleden materiële en immateriële schade, en die hij thans nog lijdt, dient te vergoeden;
  • Werkgever De Ruit een voorschot van € 5.000 op de immateriële geleden schade dient te betalen.

Ten grondslag van bovengenoemd verzoek stelt het slachtoffer dat De Ruit onvoldoende maatregelen heeft genomen om het risico op valgevaar te verkleinen. De man geeft aan dat De Ruit niet heeft voldaan aan de op een werkgever rustende zorgplicht. Zo had de werkgever tenminste een deugdelijke stabiele ladder (een ladder met aan de onderkant aan beide zijden een dwarsligger) en een underlayment-plaat ter beschikking moeten stellen.

De Ruit was niet aanwezig bij de zitting en voerde ook geen verweer tegen het verzoek van verzoeker.

Beschikking

De rechter volgt de argumentatie van het slachtoffer: hij wijst het verzoek tot aansprakelijkstelling en het verzoek tot vergoeding van de geleden schade toe. De werkgever behoort zich te houden aan de op hem rustende zorgplicht. De werkgever is niet verschenen in de procedure, daarmee voldoet hij niet aan de bewijslast die bij de zorgplicht hoort. Daarom wijst de rechter de eerste twee verzoeken van verzoeker toe.

Het derde verzoek, waarin een voorschot op immateriële schade verzocht wordt, wijst de rechter af. De reden daarvan is dat de omvang van de immateriële schade nog niet vast staat. Het slachtoffer heeft dit verzoek ook niet toegelicht en heeft niet duidelijk gemaakt welke aanknopingspunten aanwezig zijn om het verzochte bedrag als redelijk te beschouwen.

Daarnaast verklaart de rechter dat de kosten van dit deelgeschil (ruim € 2.000) aan De Ruit zullen worden toegerekend.

Letselschade advocaat

Meer weten over de zorgplicht van de werkgever? Bent u slachtoffer van een arbeidsongeval en wilt u uw schade vergoed hebben? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op