U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Mogelijk woonverbod voor daders levensdelicten

Slachtofferhulp Nederland onderzoekt of het mogelijk is om een woonverbod op te leggen aan daders van misdrijven. Het gaat hierbij om daders van levensdelicten: misdrijven die andermans dood tot gevolg hebben. Dat meldt Slachtofferhulp op de eigen website.

Achtergrond

Als reden voor het onderzoek noemt Slachtofferhulp dat er bij dergelijke delicten vaak sprake is van een relatie tussen de dader en het slachtoffer. Een dader en een slachtoffer woonden bijvoorbeeld vaak in dezelfde omgeving of bezochten dezelfde sociale aangelegenheden.

Veel daders keren daarom na het uitzitten van hun straf terug in de omgeving waar het slachtoffer heeft gewoond. Meestal betekent dat ook dat de dader terugkeert in de omgeving van de nabestaanden. Daar hebben veel nabestaanden moeite mee.

Gevoel van onveiligheid

Victor Jammers, bestuurslid Slachtofferhulp Nederland: “Nabestaanden weten niet of en waar ze de dader tegen kunnen komen. Dat geeft hen een gevoel van onveiligheid.”

Op dit moment onderzoekt een groep juristen in opdracht van Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheden voor zo’n ‘woonverbod’. Of het verbod er daadwerkelijk komt, is dus nog maar de vraag.

Trend

Wel past het woonverbod in een trend die al langer zichtbaar is, zowel in Nederland als wereldwijd: de verbeterde positie van slachtoffers in het strafrecht. Sinds 2005 beschikken slachtoffers bijvoorbeeld over spreekrecht in het strafproces en sinds vorig jaar hoeven zij zich daarbij niet meer aan beperkingen te houden.

Belangen

Marc Groenhuijsen, hoogleraar slachtofferschap en oprichter van het Tilburgse onderzoeksinstituut Intervict, noemt op NRC.nl ook enkele gevaren. Hij noemt onder andere dat de nadruk op de belangen van het slachtoffer ten koste kunnen gaan van de belangen van andere partijen, zoals die van de dader.

Letselschade advocaat

Meer informatie over de positie van slachtoffers na letselschade? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op