U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Extra personeelskosten na een ongeval worden niet altijd vergoed

De extra personeelskosten na een ongeval van een ondernemer komen niet altijd voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar.

In januari 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat het niet redelijk is alle extra personeelskosten als schade op te voeren als er zonder ongeval geen volwaardig inkomen gegenereerd kon worden en er wel mogelijkheden zijn om ander passend werk te zoeken.

Personeelskosten na ongeval

Het volgende deed zich in deze zaak voor.

Een 38-jarige vrouw krijgt een ongeval terwijl ze kort daarvoor een eigen kinderkledingzaak heeft gestart. Ze was niet bekend met de branche. Ze heeft daarvoor in een andere branche gewerkt en is het verleden een lange periode arbeidsongeschikt geweest.

Omdat de vrouw na het ongeval haar onderneming wilde voortzetten, was ze genoodzaakt om extra personeel in te schakelen. De vrouw vordert deze extra personeelskosten als schade.

De verzekeraar stelt echter dat het niet redelijk is dat alle opgevoerde jaren voor haar rekening komen.

Arbeidsdeskundige

Er is een arbeidsdeskundige ingeschakeld die als volgt concludeert. Zonder het ongeval zou de vrouw niet zonder meer succesvol haar onderneming kunnen exploiteren. De vrouw is vanwege de beperkingen en de aard en de omvang van haar bedrijf niet meer geschikt voor haar werk in haar eigen bedrijf.

Tot slot concludeert de arbeidsdeskundige dat de vrouw met passende werkzaamheden meer inkomen kan genereren dan in haar eigen onderneming is gelukt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is het eens met de aansprakelijke verzekeraar en bekijkt de zaak in het kader van de schadebeperkingsplicht.

De rechtbank acht het redelijk dat de vrouw aanvankelijk probeerde haar eigen bedrijf voort te zetten. Dit betekent dat de extra personeelskosten in beginsel voor rekening komen van de aansprakelijke verzekeraar.

Het is echter in dit geval niet redelijk om alle opgevoerde jaren voor rekening van de verzekeraar te laten komen, omdat de vrouw met haar eigen bedrijf ook zonder ongeval geen volwaardig inkomen kon genereren.

Ook speelt een rol dat de vrouw te lang in de eigen zaak is blijven werken in plaats van ander passend werk te zoeken. Om die reden wordt slechts een deel van de gevorderde schade toegewezen.

Letselschade advocaat

Meer informatie over schadebeperkingsplicht en letselschade? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Rechtbank Noord-Nederland 12 januari 2016, zaaknummer: C/I9/77076/ HA ZA 09-973.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op