U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Werkgeversaansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes en personeelsbijeenkomsten

Eerder deze week schreven we over werkgeversaansprakelijkheid bij werkgerelateerd letsel. Een werkgever kan echter aansprakelijk zijn voor schade ontstaan in situaties waarin de werknemer niet feitelijk aan het werk is, maar er wel een bepaalde samenhang bestaat tussen de situatie en de opgedragen werkzaamheden.

Verband tussen werk en situatie

Gedacht kan worden aan werknemers die voor hun werk elders congressen bezoeken en in dat kader een ongeval krijgen.[1] Of de situatie dat een werknemer thuis een relevant risico loopt om door boze klanten te worden gemolesteerd.[2] Ook wanneer de werkgever voor zijn personeel een activiteit organiseert of doet organiseren waaraan een risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is (zoals bedrijfsuitjes), dan is hij gehouden de ter voorkoming van die schade redelijkerwijs te verwachten zorg te betrachten.

Aansprakelijkheid van werkgever

In Groot Kievietsdal[3] wordt de aansprakelijkheid van de werkgever bij de organisatie van een activiteit onder het ‘goed werkgeverschap’ van artikel 7:611 BW gebracht. Slechts bij uitzondering wordt voor de aansprakelijkheid van de werkgever bij personeelsactiviteiten aangesloten bij artikel 7:658 BW.[4]

Goed werkgeverschap en bijzonder risico

In het Rollerskate-arrest van 17 april 2009[5] lijkt de Hoge Raad de vergaande zorgplicht van de werkgever uit artikel 7:658 BW toe te passen en die zorgplicht te brengen onder het ‘goed werkgeverschap’. Het betreft een verplichting die voortvloeit uit de contractuele redelijkheid en billijkheid (artikel 7:611 BW als lex specialis van de algemene contractuele redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 BW). De zorgplicht van een goed werkgever wordt volgens de Hoge Raad gerelateerd aan een ‘bijzonder risico’. Het gaat daarbij om activiteiten die voor ongetrainden, zonder de nodige begeleiding en veiligheidsmaatregelen, een verhoogd risico op letselschade met zich meebrengen.

Zorgplicht en preventieplicht

Ook moet voor toepassing van artikel 7:611 BW in geval van een activiteit ‘buiten de werkzaamheden’, sprake zijn van enig verband tussen de activiteiten en het werk. De werkgever heeft een zorg- en preventieplicht. Hij moet die zorg betrachten die redelijkerwijs van hem verlangd kan worden ter voorkoming van schade voor zijn werknemers.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de werkgever tijdens een bedrijfsuitje? Neem contact op met Utrecht Letselschade Advies.

[1] Prof. mr. J. Spier, Hartlief e.a. (2012), ‘Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding’, 6e druk, 2012, nr. 194; HR 18 maart 2005, NJ 2009/328 (KLM/De Kuijer).

[2] HR 22 januari 1999, NJ 1999, 534 (Stichting Reclassering Nederland). De regel is herhaald in HR 11 november 2011, NJ 2011, 597 (Postbode).

[3] HR 9 november 2007, RvdW 2007, 960. Zie ook: Rb. Amsterdam 8 januari 2003 en 7 april 2004, JAR 2004/108 (Six/KPMG Management Consulting NV).

[4] Rb. Utrecht 3 september 1997, JAR 2000/13 (Bos/Oracle Nederland BV).

[5] HR 17 april 2009, RvdW 2009, 552.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op