U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Reisorganisatie aansprakelijk voor beroving van een reizigster?

Een vrouw heeft met haar echtgenoot en hun achtjarige dochter een reis geboekt naar Turkije bij reisorganisatie Thomas Cook.

De reis bestaat uit een vliegreis op 6 augustus 2011 van Amsterdam naar Antalya, een transfer van ongeveer 2,5 uur van Antalya naar Alanya en een verblijf in een hotel te Alanya, met terugreis op 20 augustus 2011. De overeenkomst met Thomas Cook betreft een reisovereenkomst in de zin van art. 7:500 lid 1 aanhef en sub b BW.

De reis

Op 6 augustus 2011 omstreeks 21.00 uur is het gezin geland in Antalya, Turkije. De transferbus, met in totaal 43 passagiers, vertrok om 21.30 uur van het vliegveld.

Rond 22.30 uur is de bus, onaangekondigd, gestopt op een parkeerterrein bij een restaurant langs een grote doorgaande weg. Op de parkeerplaats waren geen andere bussen of nauwelijks andere auto’s geparkeerd. Alle passagiers inclusief de chauffeur zijn naar het restaurant vertrokken.

De beroving

Op enig moment is de vrouw met haar man en dochter, evenals andere passagiers, teruggekeerd naar de bus waar zij nog een sigaret hebben gerookt.

Op het moment dat de vrouw de bus in wilde stappen, is zij beroofd van haar tas. De berover heeft zo hard aan haar tas getrokken dat de vrouw achterover is gevallen en haar linkerhiel op meerdere plaatsen heeft gebroken.

Het gevolg van de overval is dat de vrouw arbeidsongeschikt is geraakt.

Aansprakelijkheid reisorganisatie

Het slachtoffer heeft in januari 2012 zowel Thomas Cook als haar aansprakelijkheidsverzekeraar Reaal Verzekeringen N.V. aansprakelijkheid gesteld op grond van artikel 7:507 lid 1 BW.

De vrouw is van mening dat de reis niet conform de verwachtingen is verlopen die zij redelijkerwijs mocht hebben en dat Thomas Cook om die reden verplicht is tot schadevergoeding.

Reaal heeft de aansprakelijkheid afgewezen.

Schadevergoedingsverplichting reisorganisatie

Centraal in deze uitspraak staat de vraag of de reisovereenkomst beantwoordde aan de verwachtingen van de reizigster en of op Thomas Cook als reisorganisator een schadevergoedingsplicht rust op grond van artikel 7:507 BW.

Verloopt de reis niet conform de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mocht hebben, dan is de organisatie verplicht de opgelopen schade te vergoeden.

Voorwaarden

De reisorganisatie is niet gehouden de schade te vergoeden indien:

  • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet aan de reisorganisatie dan wel aan zijn hulppersonen is toe te rekenen omdat;
    • de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger;
    • de tekortkoming niet te voorzien was of kon worden opgeheven hetgeen is toe te rekenen aan een derde die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken was;
    • er sprake is van overmacht (artikel 7:504 lid 3 BW).

Procedure bij de rechtbank

Gelet op het feit dat partijen buiten rechte niet tot een oplossing zijn gekomen, heeft het slachtoffer de zaak aangebracht bij de rechtbank.

De Rechtbank Noord-Holland heeft bij vonnis van 13 februari 2013[1] geoordeeld dat Thomas Cook aansprakelijk is voor de door het slachtoffer geleden en nog te lijden schade als gevolg van de beroving op 6 augustus 2011.

De rechtbank oordeelt dat de beroving voorzienbaar was voor de reisorganisatie. Daarnaast gaat een beroep op overmacht ook niet op, omdat de reisorganisatie geen (nadere) voorzorgsmaatregelen had getroffen.

De rechtbank oordeelt voorts dat sprake is van het vereiste causale verband tussen het niet treffen van voldoende voorzorgsmaatregelen en de beroving.

Thomas Cook gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank.

Uitspraak van het hof

De uitspraak van het hof is genuanceerder dan die van de rechtbank. De reizigster mocht redelijkerwijs niet verwachten van Thomas Cook dat deze haar onder alle omstandigheden zou vrijwaren van criminaliteit tijdens haar reis. Het betreft geen absolute waarborg en evenmin is er sprake van een risicoaansprakelijkheid.

Een reisorganisator dient wel maatregelen te nemen die voorkomen dat reizigers de gevolgen van criminaliteit ondervinden.

Het hof oordeelt op basis van alle omstandigheden van het geval dat van Thomas Cook niet kon worden verwacht dat zij met het oog op het voorkomen van beroving meer zou doen dan zij feitelijk heeft gedaan.

Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. Thomas Cook is dus niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overval.

Meer weten over aansprakelijkheid en letselschade? Neem contact op met een letselschade specialist van Utrecht Letselschade Advies.

De uitspraak van de rechtbank: Rechtbank Noord-Holland, 13 februari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1159

De uitspraak van het hof: Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:93


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op