U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schadevergoeding voor kleinkinderen DES-slachtoffers

Onlangs is bekend geworden dat ook de kleinkinderen van de vrouwen die het medicijn DES slikten tijdens hun zwangerschap recht hebben op een schadevergoeding. Het DES-centrum heeft dit gemeld naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam.

Tussen 1947 en 1976 werd in Nederland aan zwangere vrouwen het middel DES (di-ethylstilbestrol) voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Het middel zou een miskraam kunnen voorkomen.

Gezondheidsproblemen

Het middel veroorzaakte gezondheidsproblemen bij zowel gebruikers van het middel als de dochters die werden geboren. De zogenaamde “DES-dochters” bleken afwijkingen te hebben aan de geslachtsorganen. Ook kwamen buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, premature geboortes of miskramen in verhoogde mate voor en er was een grotere kans op onvruchtbaarheid of moeite met zwanger worden.

In 1974 gaf het Ministerie van Volksgezondheid het officiële advies om DES niet meer voor te schrijven aan zwangere vrouwen

DES-fonds

Na jaren van procederen bepaalde de Hoge Raad in 1992 dat een aantal fabrikanten, die DES in de handel hadden gebracht, collectief aansprakelijk was. Het DES-fonds werd opgericht door een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars. Zij stelden 39 miljoen euro ter beschikking voor slachtoffers van het medicijn. De slachtoffers dienden te bewijzen van welke fabrikant ze het middel hadden geslikt. Aan de slachtoffers zijn schadevergoedingen uitgekeerd, afhankelijk van de aard en de ernst van de afwijking.

Te vroeg geboren

De kinderen die werden geboren uit de DES-dochters kwamen vaak veel te vroeg ter wereld, waardoor sommigen (deels) gehandicapt zijn geraakt. Van de derde generatie DES-slachtoffers werden ongeveer 1400 kinderen te vroeg geboren. Zij hebben vaak moeite met bewegen, zien minder goed, hebben een hoorstoornis of lopen cognitief achter.

De ‘DES-kleinkinderen’ die letsel hebben opgelopen kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op een bijdrage uit het DES-fonds, voor bijvoorbeeld smartengeld en verlies van arbeidsvermogen. Naar schatting van het DES-centrum maken circa tweehonderd DES-kleinkinderen kans op een schadevergoeding.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt naar schatting gemiddeld 100.000 euro, maar kan bij kinderen met een ernstige beperking oplopen tot 150.000 euro. Voor de DES-kleinkinderen die menen recht te hebben op een vergoeding geldt dat hun klachten terug zijn te voeren op het te vroeg geboren worden. Het DES-centrum maakt vandaag bekend wie in aanmerking komt voor het fonds.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op