U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Het spreekrecht van een slachtoffer in het strafproces

In het strafproces krijgt het slachtoffer in sommige gevallen de mogelijkheid om te vertellen wat het misdrijf met hem/haar heeft gedaan. Het slachtoffer kan hiervoor gebruikmaken van het spreekrecht, het afleggen van een schriftelijke verklaring of een combinatie van beide.

Het spreekrecht

Het slachtoffer kan door gebruik te maken van het spreekrecht vertellen wat voor hem de gevolgen van het misdrijf zijn geweest. Dit kan het slachtoffer helpen bij de verwerking van het misdrijf. Bovendien zien en horen de rechter en de officier van justitie het slachtoffer, waardoor ze een beter beeld krijgen van de ernst van de zaak.

Het spreekrecht is geen verplichting. Het slachtoffer kan tot op het laatste moment afzien van het recht om te spreken.

Schriftelijke verklaring

Naast het spreekrecht ter zitting, kan het slachtoffer een schriftelijke verklaring opstellen. Ook in dit geval zal de verklaring gericht zijn op wat het misdrijf met het slachtoffer gedaan heeft. De schriftelijke verklaring wordt in het strafdossier gevoegd. Door een schriftelijke verklaring op te stellen kan het slachtoffer bijvoorbeeld wel kenbaar maken wat de gevolgen van het misdrijf zijn geweest, maar hoeft hij niet bij de zitting aanwezig te zijn.

Het spreekrecht in combinatie met een schriftelijke verklaring

Slachtofferhulp Nederland adviseert slachtoffers om zowel gebruik te maken van het spreekrecht als het opstellen van een schriftelijke verklaring.

Het slachtoffer kan de verklaring desgewenst tijdens de zitting voorlezen of een toelichting op de schriftelijke verklaring geven. Stel het slachtoffer besluit op het laatste moment toch niet te spreken tijdens de zitting, dan zijn de gevolgen van het misdrijf wel kenbaar gemaakt.

Voorwaarden voor het spreekrecht

Slachtoffers van een misdrijf waar acht jaar of meer gevangenisstraf kan worden gegeven en een aantal andere in de wet genoemde misdrijven, kunnen gebruik maken van de spreekrechtregeling. Onder ‘andere in de wet genoemde misdrijven’ vallen bepaalde zedenmisdrijven, stalking, bedreiging, mishandeling en een verkeersongeval met de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

Meer informatie? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op