U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is het blokkeringsrecht?

Als u slachtoffer bent van lichamelijk letsel, is het belangrijk om een arts te bezoeken. In de letselschadezaak moet u kunnen aantonen welk letsel u heeft opgelopen. Een arts kan uw letsel vaststellen door het uitvoeren van een medische expertise.

Meestal wordt er gezamenlijk met de verzekeraar een expertiseonderzoek aangevraagd. De uitkomst van het onderzoek is dan voor beide partijen bindend. Het expertiseonderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk medisch expert.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van deze expertise, kunt u dan afdwingen dat niemand het rapport mag lezen? Het antwoord daarop is ja. U kunt gebruik maken van het blokkeringsrecht. Dit heeft echter wel gevolgen.

Medische expertise letselschade

Een medische expertise heeft als doel om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid, de aard en ernst van het letsel, eventuele toekomstrisico’s en het causale verband tussen het letsel en het ongeval. Aan de hand hiervan kan de omvang van de schade worden bepaald.

Het blokkeringsrecht

In het blokkeringsrecht is opgenomen dat u het recht heeft om de uitslag van een (medisch) rapport niet door anderen te laten inzien. Daarmee wordt de kennisname door anderen van het onderzoek geblokkeerd.

Door het blokkeringsrecht kan een cliënt zijn of haar privacy waarborgen. U heeft het recht om eerst kennis te nemen van het medisch rapport. Daarna mag u beslissen of u gebruik wilt maken van het blokkeringsrecht.

Het correctierecht is opgenomen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Blokkeringsrecht bij medische expertise

U kunt altijd een beroep doen op het blokkeringsrecht als u niet wil dat de medische expertise gedeeld wordt. Daardoor blijven er wel vragen onbeantwoord voor een rechter.

Als u bijvoorbeeld een schadevergoeding wilt ontvangen, en de rechter kan niet vaststellen welke schade u heeft opgelopen, dan kan het voorkomen dat de rechter uw schadeclaim afwijst. Gebruik van het blokkeringsrecht is dus niet altijd zonder risico’s. Het is raadzaam om dit goed met uw advocaat te bespreken.

Uitzonderingen blokkeringsrecht

U kunt niet in alle gevallen gebruik maken van het blokkeringsrecht. Denk daarbij aan situaties waarbij u uw werkgever aansprakelijk stelt of waarbij een beoordeling nodig is voor een toelating of indiensttreding.

Rechtsbijstand bij een schadevergoeding na een ongeval

Het is verstandig om na een ongeval de hulp van een letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze is gespecialiseerd in het opstellen van een schadeclaim en helpt u alle gemaakte én toekomstige kosten te verhalen. Zo ziet u geen schadeposten over het hoofd en vergoot u de kans op een maximale vergoeding.

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op