U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschadevergoedingen: hoe zit het met voorschotten?

Zodra de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, heeft u recht op (tussentijdse) voorschotten omtrent letselschadevergoeding.

Een letselschadezaak kan soms jaren duren. Het dossier wordt pas afgerond als er een medische eindtoestand is. Dit houdt in dat het dossier doorloopt tot u óf genezen bent, óf er geen uitzicht meer is op verbetering. Pas dan is duidelijk of er mogelijk blijvende schade is. Op basis van deze situatie kunnen eventuele toekomstschades berekend worden, waarna er een eindafrekening plaats kan vinden.

Voorschot op schadeposten bij letselschade

Als u slachtoffer bent van letselschade, bent u genoodzaakt kosten te maken. U kunt te maken krijgen met verschillende schadeposten: denk aan het betaald inhuren van hulp, verlies van inkomsten, kosten van behandelingen of voldoen van medische rekeningen. Als u deze kosten pas bij de eindafrekening vergoed krijgt, kan dit in veel situaties financiële problemen opleveren. Om deze problemen te voorkomen is afgesproken dat u recht heeft op voorschotten bij letselschade vergoeding.

Het doel van een voorschot is om te voorkomen dat u in de financiële problemen raakt door het betalen van kosten na een ongeval. Een uitbetaald voorschot wordt in mindering gebracht bij de eindafrekening. Hoe lang het duurt voordat u een voorschot letselschade krijgt, is bij iedere situatie anders.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Alle grote verzekeraars in Nederland hebben de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ondertekend. Uitgangspunt van deze gedragscode is dat letselschadezaken binnen 2 jaar afgewikkeld worden. Wanneer dit niet mogelijk is, ligt het initiatief bij de verzekeraar om naar een juiste oplossing te zoeken.

Doel van de gedragscode is om slachtoffers te helpen bij een juiste afhandeling van hun zaak. Het is niet de bedoeling dat slachtoffers van letselschade ook slachtoffer worden van strijd tussen verzekeraars.

Het uitbetalen van voorschotten is ook opgenomen in de GBL. Belangrijke voorwaarde aan het uitbetalen is wel dat de aansprakelijkheid is erkend. Het voorschot is nadrukkelijk enkel bedoeld voor het betalen van rekeningen en vergoeden van onkosten die ontstaan zijn door de letselschade.

Helaas blijkt niet elke verzekeraar zich te houden aan de afspraken uit de Gedragscode Behandeling Letselschade. Bijstand van een letselschade advocaat kan u helpen uw (on-)kosten vergoed te krijgen.

Voorschot onder algemene titel

De meeste voorschotten worden uitbetaald “onder algemene titel“. Maar wat is een voorschot onder algemene titel? Dit is een voorschot op de totale schadevergoeding, niet gespecificeerd op schadeposten. Het specificeren van schadeposten gebeurt vaak pas in een later stadium, als alle schadeposten bekend en onderbouwd kunnen worden. Naast de voorschotten onder algemene titel heeft u ook recht op voorschotten op het smartengeld.

Utrecht Letselschade Advies

Als slachtoffer van een ongeval komt er veel op u af. Het inschakelen van een letselschade advocaat is daarom een verstandige keuze. U kunt zich dan richten op uw herstel.

Een ervaren advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade. Neem gerust contact op voor meer informatie of advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op