U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Aansprakelijkheid kliniek voor PIP-implantaten

Een mevrouw heeft in 2001 in de kliniek van Boerhaave een borstvergroting ondergaan. In beide borsten is een prothese geplaatst van het merk Rofil, type M-implants hetgeen de Nederlandse benaming is van de borstimplantaten van het Franse merk PIP (Poly Implant Protheses). In Nederland spreken we over PIP-implantaten.

In 2009 bleek er bij de vrouw sprake te zijn van een uitgebreide siliconen lekkage bij beide borstimplantaten. De PIP-implantaten moesten operatief verwijderd worden. De vrouw heeft de Boerhaave kliniek aansprakelijk gesteld voor haar schade als gevolg van de lekkage van de implantaten.

Onzorgvuldig handelen van de kliniek

Primair heeft de vrouw gesteld dat er sprake is van een consumentenkoop en dat de PIP-implantaten niet voldoen aan de overeenkomst. Subsidiair stelt zij dat de Boerhaave kliniek aansprakelijk is voor het gehele medisch handelen inclusief de keuze voor de te hanteren producten. Voorts stelt zij dat zij onjuist of onvolledig is ingelicht over het risico van lekkage van de implantaten.

Behandelingsovereenkomst

Naar het oordeel van het Hof is de consumentenkoop in de onderhavige zaak geen deugdelijke grondslag voor de vordering. De vrouw heeft de borstimplantaten dan wel gekocht maar met Boerhaave is er een geneeskundige behandelingsovereenkomst gesloten en geen koopovereenkomst.

In het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst dient de zorgverlener als goed hulpverlener te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verplichtingen op grond van de professionele standaard (artikel 7:453 BW).

Aansprakelijk voor hulpzaken

De aansprakelijkheid voor hulpzaken (artikel 6:77 BW) speelt ook een rol in de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Indien komt vast te staan dat de borstprotheses met industriële gel zijn geplaatst, is er naar het oordeel van het Hof sprake van ongeschiktheid van de prothese in de zin van artikel 6:77 BW.

De Boerhaave kliniek stelt dat de ongeschiktheid van de borstimplantaten niet aan haar kan worden toegerekend. Zij stelt dat aansprakelijkheid van de producent van de implantaten meer voor de hand ligt. De Franse fabrikant van de PIP-implantaten is echter medio 2010 failliet gegaan.

Serie van ondeugdelijke producten

Het Hof is van mening dat ook al is er geen sprake van schuld aan de zijde van de Boerhaave kliniek, het in deze gaat om een hele serie van ondeugdelijke hulpmiddelen als gevolg van fraudeleus handelen van de fabrikant, dit niet voor rekening van de patiënt kan blijven.

Daarbij betrekt het Hof de omstandigheid dat de fabrikant failliet is en dat de Boerhaave kliniek degene is die voor deze protheses heeft gekozen en dit niet gaat om één ondeugdelijk product maar het een hele serie van ondeugdelijke producten betreft.

Het Hof stelt partijen in de gelegenheid op dit voorlopig oordeel te reageren en houdt ieder verder oordeel aan.

Vragen?

Utrecht Letselschade Advies adviseert en informeert u graag op het gebied van de medische behandelingsovereenkomst en ondeugdelijke hulpzaken. Neem gerust contact op met een ervaren letselschade advocaat.

 

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:4936 Hof ’s-Hertogenbosch 25 november


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op