U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door golfbal

Rechtbank Amsterdam 3 oktober 2013, HA RK 12-406, Deelgeschil aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en letselschade bij sport en spel

Wanneer letselschade ontstaat tijdens sport- en spelsituaties geldt een zogenaamde ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’. De rechtbank Amsterdam heeft hierover zeer recentelijk uitspraak gedaan in een deelgeschil.

Toedracht van letselschade

Tijdens een golftoernooi is een deelnemer in zijn gezicht geraakt door een golfbal, waarbij hij ernstig oogletsel heeft opgelopen. Het slachtoffer liep naar een hole toen hij in het gezicht werd geraakt. Het slachtoffer stelt de golfer aansprakelijk.

Is sprake van een sport- en spelsituatie?

Bij de vraag of aansprakelijkheid geldt, dient de rechter eerst te kijken of er sprake is van een sport- en spelsituatie. Hiervoor is niet vereist dat de bij een ongeval betrokkenen rechtstreeks met elkaar aan het wedijveren zijn, noch dat het slachtoffer van het ongeval, wil hij als deelnemer aan het spel kunnen worden beschouwd, ten tijde van het ongeval ook zelf handelingen verrichtte die karakteristiek zijn voor de beoefening van die sport of dat spel (HR 20 februari 2004, LJN: AO1239). Hoewel de beide deelnemers afzonderlijk van elkaar deelnamen aan het toernooi betekent niet dat geen sprake zou kunnen zijn van een sport- en spelsituatie. Beide deelnemers namen deel aan hetzelfde golftoernooi en moesten naar het oordeel van de rechtbank dan ook over en weer gevaarlijke gedragingen verbonden aan de beoefening van de golfsport van elkaar verwachten.

Op basis van het voorgaande concludeert de rechtbank dan ook dat in het onderhavige geval sprake is van een sport- en spelsituatie, zodat de daarvoor geldende ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ van toepassing is.

Is sprake van onrechtmatig handelen?

De rechtbank oordeelt dat de in de golfsport geldende veiligheidsnormen zijn geschonden, waarbij de deelnemer het risico heeft genomen dat zijn bal een andere golfer zou raken. De stelling van de verweerder dat hij zich niet bewust was van het gevaar van zijn afslag doet daar niet aan af. Het handelen van de verweerder valt buiten de regels van de golfsport – waarin de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de (veiligheids)regels – en daarmee buiten de normaal aanvaardbare risico’s van het spel. De rechtbank concludeert dat de ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ is overschreden en dat aansprakelijkheid kan worden aangenomen. De letselschade dient te worden vergoed.

Conclusie

De rechtbank concludeert dat de verweerder de in de golfsport geldende veiligheidsnormen heeft geschonden. De verzoeker behoefde deze onzorgvuldige gedraging en het onnodige gevaar dat dientengevolge ontstond niet te verwachten. Het handelen van verweerder heeft de verhoogde aansprakelijkheidsgrens die geldt voor sport- en spelsituaties overschreden en wordt onrechtmatig geacht richting de verzoeker. Er is geen sprake van eigen schuld. Verweerder is aansprakelijk voor de door verzoeker geleden schade.

Meer informatie over letselschade door sport en spel?

Neem voor meer informatie contact op met een van de ervaren Utrecht Letselschade Advies. Een eerste kennismakeingsgeprek is altijd gratis!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op