U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Gladheid parkeerplaats bewezen: IKEA aansprakelijk voor letselschade

Eerder schreven we over een uitspraak van de Rechtbank Overijssel en de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 19 mei 2015. In deze uitspraken staat de winterse valpartij bij de IKEA centraal. Als gevolg van deze valpartij heeft de vrouw letselschade opgelopen, waarvoor zij de IKEA aansprakelijk stelde.

Hoe dacht de rechtbank hier over? De rechtbank wees de vordering van de vrouw af, op grond van de eigen verantwoordelijkheid van de winkelier. De inspanningen van IKEA tot het ijsvrij houden van de toegang tot de winkel moeten meer worden beschouwd als een service aan het winkelend publiek.

De vrouw was het niet eens met het vonnis van de rechtbank en stelt hoger beroep in bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden.

Het oordeel van het Gerechtshof

Het Gerechtshof oordeelde dat er op IKEA een zorgplicht rust om in geval van winterse omstandigheden en gladheid de gevaren van gladheid in het voetgangersgebied te bestrijden.

Verder heeft het Gerechtshof mevrouw de bewijsopdracht gegeven om aan te tonen dat het ten tijde van het ongeval bij de hoofdingang van IKEA glad was, en dat zij als gevolg van die gladheid ten val is gekomen. Als dat komt vast te staan, dan is IKEA aansprakelijk voor de schade van mevrouw.

Bewijzen dat het glad was: de bewijsopdracht

In een getuigenverhoor en in een contra-enquête zijn zes personen gehoord waaronder het slachtoffer zelf. Onder de andere getuigen was de moeder en twee zussen van het slachtoffer en twee werknemers van IKEA. Ook worden de verklaringen zoals opgenomen in het proces-verbaal op de dag van het ongeval als bewijs meegenomen.

De waardering van het bewijs

Nadat al het bewijs is verzameld door middel van mondelinge en schriftelijke getuigenverklaringen komt het Gerechtshof toe aan het waarderen van het bewijs. Zo kan de verklaring van het slachtoffer zelf geen bewijs in haar voordeel opleveren anders dan ter aanvulling van onvolledig bewijs (artikel 164 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De verklaringen van de moeder en de zussen én de verklaring van een van de werknemers van IKEA levert echter wel voldoende aanvullend bewijs op over de feiten en omstandigheden ten tijde van het ongeval.

Uiteindelijk oordeel van het Gerechtshof

Op grond van de bewijsopdracht van het slachtoffer komt het Hof tot de conclusie dat de vrouw in het haar opgedragen bewijs is geslaagd.

Uit de omstandigheid dat de vrouw direct voor de ingang bij IKEA is gevallen als gevolg van (zeer) plaatselijke gladheid van de bestrating, volgt dat aan de medewerkers van IKEA die gladheid is ontgaan. Vanwege de kans op letselschade in geval van gladheid had de gladheid de medewerkers van IKEA niet mógen ontgaan, zodat sprake is van een fout in de zin van artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek.

IKEA is daarom aansprakelijk voor de letselschade van het slachtoffer. De hoogte van de schade dient te worden opgemaakt bij staat.

Meer informatie over letselschade? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op