U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Kan de Rekenrente naar beneden worden bijgesteld?

Soms moet bij letselschade een jaarlijks bedrag aan schade aan het slachtoffer worden betaald. Dat terugkerende bedrag moet in de toekomst worden doorgerekend als aan het slachtoffer een bedrag wordt uitgekeerd.

In die berekening moet in hoofdzaak rekening worden gehouden met het rendement dat het kapitaal zal opleveren en met het feit dat het geld aan een zekere inflatie onderhevig is.

Bij de berekening gaat men uit van een lange en stabiele looptijd. Zo wordt al jaren een rekenrente van 3% gehanteerd. Dat wil zeggen dat men uitgaat van een jaarlijks rendement van 6% en een inflatie van 3%.

Vanwege de economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren is de vraag naar voren gekomen of de rekenrente zou moeten worden bijgesteld omdat een rendement van 6% bij lange na al jaren niet wordt gehaald. Zeker niet als van een risicomijdende belegging moet worden uitgegaan.

Rekenrente: uitspraak rechtbank Noord Holland

Op 8 oktober 2014 heeft de rechtbank Noord – Holland bepaald dat de rekenrente voor de eerste 20 jaar op 2% moet worden gesteld.

De rechtbank motiveerde dat door aan te geven dat uit diverse publicaties is gebleken dat de gemiddelde rekenrente in de afgelopen jaren op 2% uitkwam. De lage rentestand in de afgelopen jaren en de lange termijn waarmee gerekend moest worden, vormden gezien de huidige ontwikkelingen en toekomstverwachting aanleiding om de rekenrente voor de eerste periode van 20 jaar te beperken naar 2%. Voor de resterende periode diende met de gebruikelijke 3% gerekend te worden.

Het gevolg is dat bij een lange looptijd van de schade het schadebedrag zal toenemen als voor de eerste 20 jaar rekening wordt gehouden met een rekenrente van 2%.

Meer informatie over de Rekenrente?

Wilt u meer weten over de Rekenrente? Neem vrijblijvend contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies (ULA-advoccaten). Wij staan u graag te woord!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op