U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Hoge Raad: looptijd niet verkort door persoonlijke predispositie

De Hoge Raad fluit op 27 november 2015 het gerechtshof ’s-Hertogenbosch terug, omdat het Hof ontoereikend heeft gemotiveerd waarom wegens persoonlijke predispositie de looptijd beperkt moest worden. Het volgende doet zich in deze zaak voor.

Persoonlijke predispositie

Een werknemer werkt als magazijnmedewerker en overkomt tweemaal eenzelfde arbeidsongeval. Uit een hoge stellage valt een zwaar voorwerp van circa 5 kilogram op het hoofd van de werknemer.

De werknemer raakt arbeidsongeschikt en stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werkgever erkent de aansprakelijkheid, maar partijen worden het niet eens over de inkomensschade.

De werkgever stelt dat er sprake is van persoonlijke predispositie, op grond waarvan de looptijd van de schadepost moet worden verkort. Persoonlijke predispositie houdt in dat een persoon kwetsbaarder is en daardoor mogelijk heftiger reageert op stressvolle gebeurtenissen.

Het Hof

Vast staat dat de klachten zijn veroorzaakt door beide bedrijfsongevallen, waardoor het causale verband in beginsel is gegeven. Het Hof vindt het voldoende aannemelijk dat bij de werknemer sprake is van een persoonlijke predispositie.

Het Hof schakelt een deskundige in om te beoordelen of de werknemer in een hypothetische situatie zonder ongeval ook arbeidsongeschikt zou zijn geraakt vanwege de persoonlijke kwetsbaarheid. Eén deskundige laat zich niet uit over hoe groot de kans is dat de werknemer in een andere stressvolle situatie ook soortgelijke psychische klachten zou hebben gekregen. De andere deskundige geeft aan dat de grootte van die kans niet valt aan te geven.

Het Hof schat vervolgens in dat bij de werknemer in ieder geval omstreeks 55-jarige leeftijd een andere stressvolle omstandigheid zich zou hebben voorgedaan met eenzelfde psychische reactie. Daarom ziet het Hof aanleiding de looptijd van de schade te beperken tot 55-jarige leeftijd.

De Hoge Raad

De Hoge Raad meent dat het Hof onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de werknemer op enig ander moment in zijn leven op eenzelfde wijze zou hebben gereageerd op een al dan niet andere stressvolle omstandigheid. Het Hof heeft niets gezegd over reeds voorgevallen andere gebeurtenissen in het leven van de werknemer. Daarom kan niet beoordeeld worden of het aannemelijk is dat de werknemer op enig ander moment in zijn leven op eenzelfde wijze zou hebben gereageerd op een stressvolle gebeurtenis.

Het Hof heeft ook niet voldoende gemotiveerd waarom een onderhavige psychische reactie van de werknemer in zijn algemeenheid aannemelijk maakt dat hij ook door een andere stressvolle gebeurtenis niet meer in staat zou zijn om loonvormend arbeid te verrichten.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof, omdat het Hof ontoereikend heeft gemotiveerd waarom de looptijd van de inkomensschade moest worden beperkt.

Meer weten over persoonlijke predispositie? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op