U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Recht op second opinion bij andere bedrijfsarts

Wanneer je als werknemer vanwege ziekte niet in staat bent werkzaamheden te verrichten, is de werkgever na 6 weken ziekte verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. Eerder mag natuurlijk ook, wanneer dat de situatie ten goede komt, zoals bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.

Wat doet de bedrijfsarts?

Wanneer de werknemer zich op het spreekuur van de bedrijfsarts meldt, is het de primair de taak van de bedrijfsarts om de werkgever te adviseren omtrent de vraag of de werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten. Er zijn twee antwoorden mogelijk: ja of nee.

Probleemanalyse bedrijfsarts

De bedrijfsarts stelt vervolgens een probleemanalyse op. Hierin wordt door de bedrijfsarts in kaart gebracht wat de situatie van de werknemer is. Wat de klachten en beperkingen zijn van de werknemer en wat dit betekent voor zijn mogelijkheden om zijn eigen werkzaamheden te verrichten.

Daarnaast geeft de bedrijfsarts in de probleemanalyse ook een advies aan de werkgever en werknemer voor het opstellen van de plan van aanpak hetgeen in de 8e ziekte week moet worden opgesteld.

Second opinion bij andere bedrijfsarts

Als je als werknemer twijfelt over het advies van een bedrijfsarts kan je voortaan om een second opinion vragen bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts. De werknemer krijgt tevens het wettelijke recht om de bedrijfsarts te spreken.

Dit staat in de brief van 28 januari 2015 minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Klachtenregeling bedrijfsartsen

Voorts dient er en onafhankelijke klachtenregeling te komen waar werknemers hun beklag kunnen doen over de behandeling en werkwijze van een bedrijfsarts of arbodienst. De werkgever heeft de plicht er op toe te zien dat deze klachtenregeling er daadwerkelijk is.

Ook kan een werkgever zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg.

Voornoemde veranderingen en maatregelen worden in het leven geroepen om de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Tevens zal het zorgen voor een grotere medezeggenschap van de werknemers over de bedrijfsgezondheidszorg door hen een rol te geven bij de inkoop van de arbodienstverlening.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op