U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

ROC aansprakelijk voor val docent tijdens schaatsactiviteit

Op 23 januari 2013 begeleidt de heer de Vries als docent van het ROC leerlingen tijdens een schaatsactiviteit. Hij komt tijdens het schaatsen ten val en komt daarbij met zijn hoofd op het ijs terecht. [1]

Door de valt loopt hij een postcommotioneel syndroom (hersenschudding met langdurige klachten) op. Hij wordt 79% arbeidsongeschikt geacht.

Is ROC als werkgever aansprakelijk voor de schade van de heer De Vries?

Schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden

Om als werkgever aansprakelijk te zijn, zal eerst de vraag beantwoord moeten worden of de schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

ROC is van mening dat schaatsen niet aangemerkt kan worden als het ‘verrichten van arbeid’, waardoor zij geen aanvullende maatregelen hoeven te nemen.

De kantonrechter volgt de stelling van ROC niet en overweegt als volgt.[2]

De activiteit vond plaats tijdens de reguliere lestijden en was onderdeel van de lesverplichtingen van de student. De docent begeleidde de studenten naar en bij de schaatsactiviteit. Om die reden oordeelt de kantonrechter dat de schaatsactiviteit onderdeel was van de werkzaamheden van de docent.

De zorgplicht van de werkgever

Nu de kantonrechter heeft vastgesteld dat de schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, is het de vraag of ROC aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan. Een werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemer, zodat een werknemer geen schade lijdt.

De kantonrechter oordeelt dat ROC niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. ROC had geen instructie of waarschuwing gegeven. Docenten hadden bijvoorbeeld geïnformeerd kunnen worden over de wijze van toezicht houden. Toezicht houden en aanmoedigen kan immers ook vanaf de zijlijn.

Daarnaast had ROC docenten kunnen adviseren lichaamsbescherming te dragen als zij zelf ook het ijs op zouden gaan.

Oordeel rechter

Omdat dit geen bezwaarlijke maatregelen zijn, oordeelt de kantonrechter dat ROC als werkgever aansprakelijk is voor de schade van de heer De Vries.

Meer informatie over letselschade en aansprakelijkheid? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies in Utrecht.

[1] De heer De Vries is een fictieve naam.

[2] Rechtbank Midden-Nederland, 14 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1966.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op